ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม

 

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2020

มาในแบบที่คุณเป็น

 
เตรียมจิตใจ:

“มีฤดุกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์” (ปัญญาจาร์ย 3:1) ณ เวลานี้ คุณกำลังอยู่ในฤดูกาลอะไร? ข้อดีและข้อเสียของสถานการณ์ตอนนี้คืออะไร? ลองเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นคำอธิษฐาน 

 
อ่าน : ลูกา 18:9-17

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ จะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้” ลูกา 18:17 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ในยุคที่สังคมของเราให้คุณค่ากับความมั่นใจในตนเอง, การยืนหยัดเพื่อจุดยืนของตนเอง, การปรับปรุงตนเอง, และการแสดงออกซึ่งตัวตนของตนเอง พระคำในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราอย่างดีว่าพระเจ้าไม่ทรงประทับใจกับการยกชูตัวเองขึ้น

 

พวกฟาริสีเป็นคนดี พวกเขามีมาตรฐานทางศีลธรรมที่สูงมาก (ข้อ 11) และทุ่มเทให้กับการรักษาวินัยฝ่ายจิตวิญญาณ : พวกเขาทั้งถวายสิบลด, อธิษฐาน, และอดอาหารอธิษฐานเป็นประจำ (ข้อ 12) ใครจะไม่อยากได้พวกเขาเป็นสมาชิกในคริสตจักรเล่า? แต่ปัญหาอยู่ที่พวกเขาชื่นชมในความก้าวหน้าด้านความเชื่อของตัวเองมากเกินไป และดูถูกผู้ที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นพวกนอกคอก (เช่น คนเก็บภาษีในข้อ 11)

 

พระเยซูทรงยกตัวอย่างถึงคนสองประเภทที่จะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า คือคนบาปที่มีความจริงใจ (ข้อ 14) และเด็กที่มีความถ่อมใจ (ข้อ 16) คนหนึ่งตระหนักดีว่าความหวังใด ๆ ที่เขามีความชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้านั้น เป็นมาจากพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่เพราะความดีของตัวเขาเอง (ข้อ 13) ส่วนอีกคนหนึ่งกลับไม่เคยมีความเข้าใจในเรื่องนี้แม้แต่น้อย เขารู้แค่ว่าพระเยซูจะทรงรับเขา ไม่ว่าเขาจะมีผ้าอ้อมที่เหม็นฉึ่งหมกไว้ก็ตาม!

 

พระเจ้าทรงต้อนรับผู้ที่จริงใจและถ่อมใจ อย่าเสแสร้ง ขอเพียงเข้ามาหาพระองค์

 
ตอบสนอง:

“เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก” (สดุดี 51:17) คุณรู้สึกว่าเป็นการง่ายหรือยากที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อม “ชนักที่ปักหลัง” ของคุณอยู่? ขอให้ใช้เวลาสักครู่ และใช้ความจริงใจกับพระองค์
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.