ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม

 

พลังประจำวันวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2020

ปัจจุบันที่ไม่สมบูรณ์

 
เตรียมจิตใจ:

“พระคุณของพระองค์เต็มล้นแม้ในห้วงน้ำที่ลึกที่สุด/ พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์/ จะนำข้าพระองค์ไป/ แม้เท้าของข้าพระองค์จะสะดุดล้มลงและความกลัวจะล้อมรอบข้าพระองค์ไว้/ แต่พระองค์ไม่เคยล้มลงและพระองค์ไม่มีทางที่จะล้มในตอนนี้” (Hillsong United, 2013) ลองคิดถึงถ้อยคำจากเนื้อเพลง ‘Oceans’ และใช้ในคำอธิษฐานของคุณ

 
อ่าน: ลูกา 17:20-37

“แผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่าน”” ลูกา 17:21ข 

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเยซูทรงได้รับเชิญให้โต้วาทีกับพวกฟาริสีในหัวข้อเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (ข้อ 20) พระองค์ทรงให้คำแนะนำสองเรื่อง คือ อย่าพยายามจะกำหนดตารางเวลา (ข้อ 20) และอย่าจินตนาการไปเองว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเพียงเรื่องของอนาคต ที่จริง แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว (ข้อ 21)! เหมือนบุตรมนุษย์ในเรื่องดาเนียล (ข้อ 24; ดาเนียล 7:13, 14) พระเยซูทรงได้เริ่มก่อตั้งแผ่นดินของพระเจ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุด

 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบอย่างเต็มขนาดจากการปกครองของพระเจ้า ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนทุกคน (ข้อ 24) ยังคงมาไม่ถึง ยังอยู่ในอนาคต เพราะพระเยซูต้องตายก่อน (ข้อ 25) จากนั้น ที่จุดใดจุดหนึ่งในอนาคตซึ่งเรายังไม่ทราบแน่นอน (ข้อ 22, 23) พระราชอาณาจักรของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์ จุดสุดยอดของประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติในชีวิตประจำวัน (ข้อ 26–35) และเช่นเดียวกับในยุคของโนอาห์ บางคนจะถูกนำตัวไปพิพากษา และที่เหลือจะถูกนำไปอยู่กับองค์กษัตริย์ในพระราชอาณาจักรของพระองค์ 

 

พวกเราที่กำลังรอคอยการปกครองของพระเจ้าในอนาคต (วิวรณ์ 21:3–5) ต้องไม่ยอมให้เราเกิดความรู้สึกผิดหวังในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น จนทำให้ไม่รู้สึกชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ 

 
ตอบสนอง:

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” วันนี้ คุณจะมีบทบาทในเรื่องนี้ได้อย่างไร?

 พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.