ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020

ยุ่งเกินกว่าจะเป็นพระพรให้ใคร?

 
เตรียมจิตใจ:

ลองคิดถึงคำสามคำที่อธิบายถึงความรู้สึกของคุณ ลองคิดถึงคำแต่ละคำต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า ใช้คำแต่ละคำนั้นเป็นคำอธิษฐาน บอกพระเจ้าว่าแต่ละคำนั้นมีความหมายกับคุณอย่างไร

 
อ่าน : ลูกา 17:11-19

“คนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง” ลูกา 17:15

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเยซูทรงตั้งใจมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (9:51; 13:31–33) เพื่อให้ชีวิตของพระองค์เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้: ทั้งการถูกทรมาน, ความตาย และการเป็นขึ้นมาจากความตาย (18:31–34) เป้าหมายที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องหยุดชะงักเพราะกลุ่มคนโรคเรื้อนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง: พวกเขาเป็นคนนอกคอก เป็นคนที่สังคมรังเกียจ เป็นคนที่ไม่มีใคร พวกเขามีค่ามากพอที่พระเมสสิยาห์จะหันมาให้ความสนใจทั้งๆ ที่พระองค์กำลังทรงปฏิบัติพันธกิจของพระองค์อยู่หรือ? เราอาจไม่คิดเช่นนั้น แต่พระเยซูทรงหยุดการเดินทางของพระองค์ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาของพระองค์ และทรงตอบสนองต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือของพวกเขา สิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราว่า คน (ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม) อาจจะมีความสำคัญมากกว่าโครงการหรือแผนงานที่วางไว้

          การส่งพวกเขาให้ไปหาปุโรหิต (ข้อ 14) เป็นวิธีการช่วยให้พวกเขาได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขา “สะอาด” และกลับเข้าสู่สังคมได้ ในขณะที่พวกเขากำลังเดินไป เขาทั้งหลายก็หายสะอาด (ข้อ 14) แต่มีเพียงคนเดียวที่ยอมหันกลับมาขอบพระคุณพระเยซู (ข้อ 15, 16) เรารู้สึกตกใจไหมกับการไม่รู้สึกขอบคุณ? หรือหากคิดในอีกแง่หนึ่ง อาจจะเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่า มันง่ายแค่ไหนที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้ามาโดยไม่รู้สึกสำนึกในพระคุณ

          และเช่นที่เคยเป็นมา การกระทำของพระเยซูเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงหัวใจของพระบิดา การรักษาคนโรคเรื้อนสิบคน (ข้อ 17) โดยไม่เรียกร้องอะไรตอบแทน เป็นการเล็งถึงพระคุณที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อน และเป็นพระคุณที่มอบให้แก่ทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ แล้วในชีวิตของคุณตอนนี้ คุณได้สำแดงพระคุณดังกล่าวให้ผู้อื่นได้เห็นหรือไม่?

ตอบสนอง:

มีใครที่ต้องการความเอาใจใส่จากคุณ คุณอาจจะยุ่งเกินกว่าที่จะเอาใจใส่เขาก็เป็นได้? คุณจะสำแดงถึงพระคุณโดยที่เราเป็นผู้ริเริ่มก่อน และยินดีมอบพระคุณนั้นให้แก่ทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะได้ด้วยวิธีใดบ้าง? หาเวลาที่จะสรรเสริญพระเยซูสำหรับของขวัญที่พระองค์ประทานให้แก่คุณ นับพระพรของท่านดูทีละอัน!
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.