ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest




พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020

 

พระเจ้าทรงครอบครอง

 

เตรียมจิตใจ:

บางครั้งเป็นความสำคัญที่จะพูดเตือนถึงความจริงที่รู้จักกันดีออกมา  ขณะที่คุณเตรียมอ่านพระธรรมวันนี้  จะเงียบๆ (หรือส่งเสียงดังถ้าคุณทำได้!) พูดคำแรกของบทสดุดีนี้: “พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง” (ข้อ 1)

 

อ่าน : สดุดี 93

พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง พระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่ พระยาห์เวห์ทรงสวมพระกำลัง ทรงคาดพระองค์เอง พิภพได้สถาปนาไว้อย่างมั่นคง มันจะไม่สั่นคลอน”  สดุดี 93:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ผู้เขียนได้วางเหตุผลหลายประการต่อหน้าตัวเองและผู้อ่าน ที่เปิดเผยว่าทำไมเขาถึงแน่ใจว่าพระเจ้าทรงครอบครอง  การครอบครองของพระเจ้านั้นปลอดภัยเพราะมั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง (ข้อ 2,5)  ผู้ปกครองที่เป็นมนุษย์มาแล้วก็ไปกับการเลือกตั้งแต่ละครั้งหรือเมื่อพวกเขาตายจากไป  กฎของพระเจ้าคงอยู่ตลอดกาล  กฎของพระองค์นั้นมีพลังอำนาจ (ข้อ1) และศักดิ์สิทธิ์ (ข้อ 5) ซึ่งหมายความว่ามั่นคงปลอดภัยและไม่สามารถโค่นล้มได้โดยคู่แข่งใดๆ  ไม่มีผู้ใดสามารถอ้างสิทธิ์ได้ในบัลลังก์ของพระองค์

ตรงกลางของบทสดุดีนี้พูดโดยตรงกับคนฮีบรูซึ่งเป็นผู้อ่านครั้งแรก  ในพันธสัญญาเดิมทะเลมักจะเป็นภาพแห่งความโกลาหล (ปฐมกาล 1:2) ความมืดและการพิพากษานำสู่ความตาย (เรื่องราวของโยนาห์เป็นตัวอย่างนี้อย่างไรก็ตาม ในสดุดีบทนี้ มันเป็นทะเลที่ได้ยกเสียงขึ้นในการสรรเสริญพระเจ้าและรับรู้พลังที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระองค์ (ข้อ 4)  จำไว้ว่าสวรรค์นั้นถูกนิยามในพระคัมภีร์โดยไม่มีทะเล (วิวรณ์ 21: 1)  ความโกลาหล การพิพากษาและความตายจะเป็นความทรงจำที่ห่างไกลและไร้อำนาจในแง่ของการปกครองที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าในพระคริสต์

 

ตอบสนอง:

เพราะว่าพระองค์ทรงครอบครอง ข้าเป็นประชากรของพระองค์ ข้ายอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ด้วยใจยินดี ขอบพระคุณที่ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากความโกลาหล ความตายและการพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ อาเมน

 




พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคม



Copyright © 2010 All Rights Reserved.