ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม

 

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2020

หินสะดุด
 
 
 
เตรียมจิตใจ:

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระองค์” (ข้อ 5)

 
อ่าน : ลูกา 17:1-10

“เช่นเดียวกัน เมื่อพวกท่านทำสิ่งสารพัดที่เราบัญชาไว้กับท่านแล้ว ก็จงพูดด้วยว่า ‘เราเป็นบ่าวที่ไม่ได้มีบุญคุณต่อนาย เราเพียงแต่ทำตามหน้าที่ ที่ควรจะทำเท่านั้น’ ””

ลูกา 17:10
 


สำรวจและใคร่ครวญ:

ข้อพระคำของวันนี้ เมื่ออ่านรอบแรก อาจดูเหมือนเป็นการนำเอาคำสอนของพระเยซูจากหลาย ๆ ที่มารวมไว้ด้วยกัน แต่ว่า ลูกาได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของหนังสือ (1:1–4) ว่าเขากำลังจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นตามลำดับเหตุการณ์และเป็นการเรียบเรียงที่ผ่านการคิดใคร่ครวญมาอย่างดีแล้ว
 

เนื้อหาในตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่พระเยซูทรงตรัสกับเหล่าสาวก (ข้อ 1) โดยมีพวกฟาริสีแอบฟังอยู่ (16:14) มีบางคนได้ให้ความเห็นว่า “หินสะดุด” ในที่นี่ น่าจะหมายถึงพวกฟาริสีและคำสอนของพวกเขา (ข้อ 1) หากว่าผู้ไม่เชื่อคือผู้ที่ล่อลวงผู้อื่นให้ปฏิเสธพระเยซูและปฏิเสธแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว ผู้เชื่อก็คือผู้ที่เป็นเหมือนพระเยซูในการให้อภัยและในการคืนดี (ข้อ 3, 4) เราต้องให้อภัยแก่ผู้ที่ทำความผิดบาปต่อเราเมื่อเขากลับใจแล้ว แม้ว่าเขาจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก เราก็ต้องให้อภัยซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นกัน เหมือนเช่นที่พระเยซูทรงให้อภัยโทษบาปแก่เรา  

 

จากนั้น อัครทูตได้ทูลขอให้พระเยซูทรงเพิ่มพูนความเชื่อของพวกเขา (ข้อ 5) แต่พระเยซูทรงบอกพวกเขาว่า ความเชื่อที่พวกเขามีอยู่นั้นเพียงพอแล้ว (ข้อ 6) แต่พวกเขายังขาดเพียงแค่ความเชื่อฟังอย่างง่ายๆ (ข้อ 7–10) ความคิดในเรื่องของนายและบ่าวอาจดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกสำหรับเราในยุคนี้ แต่เป็นเรื่องที่ยอมรับกันในวัฒนธรรมยุคนั้น พระเยซูทรงใช้เรื่องราวนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่รู้ตัวว่าตนเองนั้นไม่คู่ควร จำเป็นต้องมีความเชื่อ และต้องเป็นเหมือนบ่าวนั้น ที่มีนายเป็นเจ้าของและเชื่อฟังนายโดยไม่ตั้งคำถามกับสิ่งใด ผู้ที่เป็นหินสะดุดคอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นมาถึงความเชื่อก็คือพวกฟาริสีและความรู้สึกที่ว่ามีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เป็นเจ้าของความโปรดปรานจากพระเจ้า (ข้อ 2)

 
ตอบสนอง:

 “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงนำให้ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ รักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ และติดตามพระองค์ใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อยๆ” (Richard of Chichester, 1197–1253)
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.