ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม

 

 

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2020

รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งลวงตา

 
เตรียมจิตใจ:

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสำแดงให้ข้าพระองค์รู้ว่า ข้าพระองค์ควรทำอย่างไรเพื่อใช้สิ่งที่ข้าพระองค์มีให้เป็นพระพรกับผู้อื่นในทุกทาง อาเมน”  

 
อ่าน: ลูกา 16:19-31

“ยิ่งไปกว่านั้น ระหว่างเรากับพวกเจ้าก็มีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่ เพื่อว่าถ้าใครอยากจะข้ามจากที่นี่ไปถึงพวกเจ้าก็ทำไม่ได้ หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ทำไม่ได้’” ลูกา 16:26

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

พวกฟาริสีซึ่งมีใจรักเงินทองหัวเราะเยาะเย้ยพระเยซู - ขอให้เราอ่านให้ดี ตรงนี้ไม่ได้ระบุว่าพวกเขาร่ำรวย แต่บอกแค่ว่าพวกเขามีใจรักเงินทอง (ข้อ 14) พระเยซูทรงตอบพวกเขาด้วยเรื่องราวของเศรษฐี (ซึ่งมักจะใช้คำว่า Dives เป็นคำในภาษาละตินแปลว่า “คนร่ำรวย”) กับลาซารัส เรื่องราวตอนนี้ไม่เชิงเป็นคำอุปมาอุปไมย เพราะไม่ได้ใช้ความเป็นจริงในชีวิตประจำวันมาบรรยายเป็นตัวอย่าง แต่เป็นเรื่องราวที่ทรงพลังมาก

 

ลองเปรียบเทียบสิ่งที่เศรษฐีมีกับสิ่งที่ลาซารัสมี (ข้อ 19–21) พระเยซูทรงชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการที่เรารักเงินทอง รักทรัพย์สินที่เราครอบครอง และรักสถานะทางสังคมของตนเอง และทรงชี้ให้เห็นว่า ความรักในสิ่งเหล่านั้นอาจนำพาให้คนคนหนึ่งพลาดโอกาสที่จะไปสวรรค์โดยไม่รู้ตัว ไม่ใช่ว่าเศรษฐีคนนั้น จะเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวเรื่องเงิน หรือเป็นคนที่ไม่มีความเมตตากรุณา และเขาไม่เคยมองว่าลาซารัสเป็นข้ารับใช้ของเขา (ข้อ 24, 27) ปัญหาอยู่ที่ทัศนคติลึกๆ ของเขา ซึ่งเป็นเหมือนพวกฟาริสี ซึ่งตัดสินคนโดยดูที่รูปลักษณ์ภายนอกและใช้มาตรฐานของมนุษย์ไม่ใช่มาตรฐานของพระเจ้า แต่ทว่า การที่ลาซารัสผู้น่าสงสารได้เข้าไปในสวรรค์ก็ไม่ใช่เป็นเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเช่นกัน ขอให้เราหันกลับมาประเมินสิ่งต่าง ๆ ที่สังคมของเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม (ยกตัวอย่างเช่น ในข้อ 19) และสำรวจดูว่าสิ่งที่เรามีอยู่คืออะไร และลองถามตัวเองดูว่า เราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่เหล่านั้นเพื่อสำแดงให้ผู้อื่นได้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของแผ่นดินของพระเจ้าได้อย่างไร (ข้อ 31)

 
ตอบสนอง:

“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงประทานสิ่งของต่างๆ บนโลกนี้ให้แก่ข้าพระองค์อย่างมากล้น ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตโดยพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นให้น้อยที่สุด และพึ่งพาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ เพื่อที่หากว่าสิ่งเหล่านั้นถูกนำออกไปจากข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ ข้าพระองค์จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลย” 

 พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.