ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม

 

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020

การทรงเรียกให้สัตย์ซื่อ
 
 
เตรียมจิตใจ:

ให้คุณคิดถึงเวลา 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีช่วงไหนบ้างที่คุณไม่ได้ให้ความสำคัญอันดับหนึ่งแก่แผ่นดินของพระเจ้า ขอให้คุณทูลขอการอภัยโทษบาปจากพระเจ้า

 
อ่าน: ลูกา 16:1-18

“แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “พวกท่านทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่าน เพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ ก็เป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้า” ลูกา 16:15

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ลูกาบทที่ 16 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สินของนอกกาย และความรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้รับมา เราจำเป็นต้องมองเห็นความสำคัญของเรื่องราวที่ฟังแล้วชวนให้ไม่สบายใจเรื่องนี้ โดยมองในภาพรวม ทั้งภาพรวมของบทนี้และภาพรวมของหนังสือลูกาทั้งฉบับ พระเยซูกำลังสอนสาวกของพระองค์ให้เป็นคนคดโกงหรือ? (ข้อ 1) หรือพระองค์กำลังเล่าเรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นภาพของบางสิ่งบางอย่าง? และเหมือนเช่นทุกครั้ง พระองค์ทรงย้ำว่า เมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ (ข้อ 16) สิ่งต่าง ๆ จะกลับหัวกลับหางไปหมด จะมีมิตรภาพใหม่ๆ เกิดขึ้น (ข้อ 9) และมีการเปลี่ยนทัศนคติในการมองทรัพย์สมบัติ (ข้อ 10–13) ผู้ติดตามพระคริสต์ต้องเป็นลูกของความสว่างและต้องวางใจในพระเจ้า ไม่ใช่วางใจในทรัพย์สินเงินทอง และเขาต้องรับใช้พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่รับใช้เงินทองของนอกกายที่ไม่จีรังยั่งยืน (ข้อ 13)

 

จากนั้น พระเยซูทรงแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่พระองค์ทรงเล่า (ข้อ 8–13) พระองค์ไม่ได้ทรงยกย่องเชาวน์ไวไหวพริบของเขา เพราะนั่นเป็นคุณสมบัติของคนในโลกนี้  แต่พระเยซูทรงมองไปที่ความน่าเชื่อถือและความสัตย์ซื่อแม้ในเรื่องเล็กน้อย (ข้อ 10–12) ทั้งลูกน้องและเจ้านายชอบความมีเชาวน์ไวไหวพริบ ความละเอียดรอบคอบ และสติปัญญา แต่พระเจ้าทรงให้คุณค่ากับสิ่งที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่โลกนี้มองว่ามีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง หรือผู้ที่เราควรให้ความเคารพนับถือ (ข้อ 15) เมื่อเราได้รับสิ่งใดมา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เราจำเป็นจะต้องสัตย์ซื่อและเชื่อฟัง (ข้อ 10–13,18)

 
ตอบสนอง:

นักเทศน์ชื่อ CH Spurgeon เคยกล่าวไว้ว่า วันหนึ่ง ทุกคนจะต้องชี้แจงถึงการใช้เวลา ความสามารถ ทรัพย์สิน (หรือสิ่งที่คุณเป็น) และอิทธิพลหรืออำนาจของคุณ คุณจะชี้แจงว่าอะไร? 
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.