ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม

 

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2020

หายไปและหาพบแล้ว
 
 
 
เตรียมจิตใจ:

ให้คุณทูลขอพระเจ้าที่คุณจะรื้อฟื้นความรู้สึกชื่นชมยินดีในความรอดขึ้นมาเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 
อ่าน : ลูกา 15:1-10

“ในทำนองเดียวกัน เราบอกท่านทั้งหลายว่า จะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่”” ลูกา 15:10

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเยซูทรงตั้งใจจะบอกเรื่องราวของการหลงหายนี้ให้ใครรับรู้? (ข้อ 2, 3) ไม่ใช่ผู้ที่ถูกเรียกว่า “คนบาป” แน่นอน แต่คือผู้ที่จำเป็นต้องกลับใจใหม่ (ข้อ 7) ซึ่งก็คือผู้ที่เป็นผู้นำทางศาสนาในเวลานั้น ที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการหยิบยกเอาเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายที่เราคุ้นเคยมาเล่าอีกครั้ง ซึ่งในตอนนี้พระองค์ทรงใช้คำเรียกเป็นรูปพหูพจน์ หมายความว่ามีบุตรน้อยผู้หลงหายมากกว่าหนึ่งคน เราจะได้ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้

 

พวกฟาริสีได้ตั้งมาตรฐานไว้สูงลิ่ว และคาดหวังให้ทุกคนรักษากฎและข้อบังคับต่าง ๆ ของพวกเขา พวกเขาจะไม่สุงสิงกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ (ข้อ 2) พระเจ้าของพวกเขาเป็นพระเจ้าที่เคร่งครัดมาก พวกเขาไม่เคยนึกไม่เคยฝันถึงพระเจ้าที่ออกตามหาผู้ที่หลงหายไป (ข้อ 4) ที่ยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีทางที่พวกเขาจะคิดว่าตัวเองนั่นแหละคือหนึ่งในผู้ที่หลงหายไป เขาคิดว่าพระเจ้าต้องกำจัดคนบาปให้หมดสิ้นไป ไม่ใช่นำพวกเขากลับบ้านด้วยความรัก (ข้อ 6, 7)

 

เรื่องราวหลายเรื่องที่ทรงเล่าในตอนนี้มีการดำเนินเรื่องที่น่าสนใจมาก จากหนึ่งร้อย (ข้อ 3) เป็นสิบ (ข้อ 8) แล้วก็สอง (ข้อ 11) ไม่ว่าจำนวนเริ่มต้นจะเป็นเท่าไร แต่การตามหาหนึ่งคนที่หลงหายไปก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ครบถ้วนบริบูรณ์ แล้วใครเป็นผู้ออกตามหาหนึ่งคนที่หายไป? (ข้อ 4, 8, 20) มีบางคนได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าเรื่องราวในตอนนี้ อาจเป็นสิ่งที่เปรียบเปรยถึงพระตรีเอกานุภาพ พระบุตรซึ่งทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นผู้เลี้ยงที่ดี พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงสำแดงพระองค์ผ่านทางความละเอียดและฉลาดหลักแหลมในการค้นหาของหญิงดังกล่าว และพระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระองค์เป็นพระบิดา  

 
ตอบสนอง:

ให้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักและติดตามคุณ นำคุณกลับบ้านด้วยความชื่นชมยินดี ให้คุณอธิษฐานเผื่อผู้ที่พระเจ้ากำลังค้นหาเขาอยู่
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.