ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม

 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2020

ฟรีแต่ไม่ได้ราคาถูก

 
เตรียมจิตใจ:

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีความอยากที่จะทำ - ไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาเพียงใดก็ตาม อาเมน” 

 
อ่าน: ลูกา 14:25-35

“และใครก็ตามที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามา คนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้”  ลูกา 14:27

 
 
สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อวาน เพื่อนคนหนึ่งได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงราคาที่เธอต้องเสียไปเพื่อติดตามพระเยซูคริสต์ เพื่อนคนนี้ เธอเป็นนางพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพของเธอ เธอได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้สละทุกอย่างทั้งหมดเพื่อไปเป็นนางพยาบาลอาสาสมัครประจำเรือ Mercy Ships ซึ่งเป็นเรือที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประเทศที่ยากจนที่สุดหลายประเทศ เธอเป็นพยาบาลประจำเรือนั้นอยู่ถึงห้าปี แล่นไปตามชายฝั่งแอฟริกาตะวันตก ทิ้งทั้งครอบครัว เพื่อนๆ บ้านที่เคยอยู่ อาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมดที่เคยมี ความรักที่เธอมีต่อพระเจ้าและความเชื่อฟังพระเจ้าที่เธอมี เป็นสิ่งที่สำคัญมากจนทุกสิ่งที่เหลือนั้นจืดจางไป (ข้อ 26, 27)

 

งานเลี้ยงฉลองในแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของขวัญสำหรับทุกคน เป็นของขวัญที่ให้ฟรีๆและให้ด้วยใจกว้างขวาง แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้คุณค่า การที่คุณจะเข้าไปในประตูแคบได้นั้นอาจทำให้คุณต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรัก ในหลายประเทศ การติดตามพระคริสต์อาจหมายถึงการที่คุณถูกขับออกจากครอบครัวพร้อมกับมีคำขู่เอาชีวิต เราจำเป็นต้องระลึกถึงต้นทุนของสิ่งนี้เสมอ (ข้อ 28, 31) และการที่เราทำเช่นนั้น ก็เป็นการฉลาด เพราะเกลือที่ถูกยกขึ้นมาเปรียบเทียบในพระธรรมตอนนี้ เป็นตัวแทนของสติปัญญา แม้ว่าโลกอาจจะไม่คิดว่าเป็นสติปัญญาก็ตาม (1 โครินธ์ 3:18,19)

 
ตอบสนอง:

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนข้าพระองค์ที่จะรับใช้พระองค์ตามขนาดที่พระองค์ทรงสมควรจะได้รับ ที่จะเป็นผู้ให้โดยไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่ต้องเสียไป ที่จะทำงานหนักโดยไม่หยุดพัก ที่จะยอมลงแรงโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน เพียงเพราะข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์กำลังทำตามน้ำพระทัยของพระองค์อยู่” (Ignatius of Loyola, 1491–1556)

 พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.