ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม

 

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020

Quid pro quo? (หมูไปไก่มา หรือ สิ่งตอบแทน)

 
เตรียมจิตใจ:

“ข้าแต่พระเยซู ขอทรงเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณ ซึ่งรู้จักการยอมจำนนอย่างถึงที่สุด...” (Mary E Maxwell, 1900) ให้เราทูลขอการเติมเต็มของพระวิญญาณ 

 
 
อ่าน : ลูกา 14:12-24
 

แล้วท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านส่วนท่านจะได้รับการตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นจากตาย”” ลูกา 14:14

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

คำว่า Quid pro quo (สำนวนละติน) หมายความว่า สิ่งหนึ่งแลกกับอีกสิ่งหนึ่ง หรือจะพูดในสำนวนแบบไทยๆ ก็คือ หมูไปไก่มา นี่คือความรู้สึกที่บรรดาแขกทั้งหลายรู้สึกในการที่เขาได้รับเชิญไปงานเลี้ยง - คือเขาถูกคาดหวังให้เชิญเจ้าภาพกลับคืนบ้าง (ข้อ 12) พระเยซูทรงบอกเจ้าภาพของพระองค์ว่า คำเชิญควรจะถูกส่งไปให้แก่คนที่ไม่มีหนทางจะเชิญคุณกลับหรือตอบแทนคุณได้เลย

 

เรื่องราวนี้กระตุ้นให้แขกคนหนึ่งต้องตอบสนอง (ข้อ 15) และนั่นทำให้พระองค์ทรงเล่าเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับงานเลี้ยงใหญ่ อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ พระองค์ทรงเน้นไปที่คำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นของผู้ที่ไม่อยากมาร่วมงาน (ข้อ 18–20) ที่จริงแล้ว เมื่อพวกเขาได้รับคำเชิญ พวกเขาควรจะรู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติจากเจ้าภาพ แต่เพราะพวกเขาไม่ได้ให้คุณค่ากับคำเชิญนั้น พวกเขาจึงปฏิเสธไม่ไปร่วมงาน และในที่สุด คำเชิญก็ถูกส่งไปให้แก่ผู้ที่ไม่คู่ควรอื่นๆ (ข้อ 21)

 

พระเยซูทรงเปรียบแผ่นดินของพระองค์ว่าเป็นเหมือนงานเลี้ยงบนสวรรค์ เป็นสิ่งที่ได้เปล่า (ข้อ 14) ไม่ต้องมีภาระผูกพันอะไร เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการและถูกจัดเตรียมมาอย่างดี (ข้อ 16) ที่สำคัญ ทุกคนได้รับคำเชิญ (ข้อ 23) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ปกติแล้วไม่ได้รับเชิญ (ข้อ 13, 21, 24) แต่เราต้องตัดสินใจเลือกที่จะตอบรับคำเชิญนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เราต้องยอมให้เรื่องอื่นๆ มีความสำคัญรองลงมา หรือไม่ก็ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนั้นในชีวิตเลยก็ได้   

 
ตอบสนอง:

 “หากพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและทรงตายเพื่อฉัน ก็ไม่มีการเสียสละอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ฉันจะทำให้พระองค์ไม่ได้” (CT Studd, 1860–1931) ใช่หรือไม่ ที่หลายครั้งเราคำนวณถึงผลตอบแทนที่เราพึงจะได้รับจากการทำบางสิ่งบางอย่างให้พระเจ้า แทนที่เราจะทำเพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่มาจากความรักที่พระองค์มีให้กับเรา?
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.