ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม

 

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2020

 
คำเชิญของคุณ 

 
เตรียมจิตใจ:

 “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตรัสเถิด ข้าพระองค์กำลังใช้เวลากับพระคำของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ อาเมน” 

 
อ่าน: ลูกา 14:1-11

เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น””
ลูกา 14:11

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

เรื่องราวในตอนนี้อยู่ที่โต๊ะอาหารค่ำ แต่มันคือการจัดฉาก! มีการนำชายคนหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาป่วย (ข้อ 2) มาไว้ตรงหน้าพระเยซู ชายคนนี้ไม่ใช่แขกในงานเลี้ยงแน่ๆ เพราะว่าภายหลังจากที่เขาได้รับการเยียวยารักษา เขาก็ถูกให้ออกไปจากที่นั่น (ข้อ 4) เรื่องราวนี้เป็นเหมือนภาพเดจาวู (เรื่องราวที่เหมือนเคยเกิดขึ้นมาแล้ว) เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเยซูถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการรักษาคนป่วยในวันสะบาโต (ข้อ 1) และเช่นเดียวกับครั้งก่อนๆ พระเยซูทรงรักษาคนป่วย และทรงเล่าเรื่องอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าอีก นอกจากนี้ เนื้อหาในตอนนี้ยังแตะไปถึงเรื่องความหยิ่งผยองอีกด้วย การที่ผู้นำศาสนานิ่งเงียบ (ข้อ 4, 6) ชี้ให้เราเห็นชัดเจนถึงความแข็งกระด้างในจิตใจของพวกเขา พวกเขาภาคภูมิใจในตนเองมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้ว่าพวกเขาอาจจะทำผิดพลาดไป

 

จากนั้นพระเยซูทรงเล่าเรื่องราวสามเรื่อง ซึ่งทั้งสามเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลอง เรื่องแรกอยู่ในบทที่เรากำลังอ่านในวันนี้ (ข้อ 7–11) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความถ่อมใจ พระองค์ทรงตั้งใจเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง? (ข้อ 7) คนบางคนให้ความสำคัญกับตัวเองมาก เขาจะมีความรู้สึกยึดติดกับฐานะและตำแหน่ง และความยึดติดนี้อาจเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อสถานะของเขาในแผ่นดินของพระเจ้าด้วย ประตูไปสู่พระเจ้าเป็นประตูแคบ ตามที่เราได้อ่านไปแล้วในบทก่อนหน้านี้ (13:24) และความถ่อมใจก็เป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จำเป็นในการเข้าสู่ประตูแคบนั้น การคิดเอาเองว่าตนมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าสู่ประตูนั้น ที่จริงแล้วก็คือการทำให้ตัวเองขาดคุณสมบัติต่างหาก!

 
ตอบสนอง:

ขณะที่คุณกำลังตรวจสอบความคิดจิตใจของตัวเอง คุณมีความรู้สึกไหมว่าคุณจำเป็นต้องขอให้พระเจ้าประทานวิญญาณแห่งความถ่อมใจให้แก่คุณ? เพื่อให้ทรงนำเอาความเย่อหยิ่งออกไปจากคุณหรือเพื่อให้ทรงเอาชนะความรู้สึกยึดติดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของคุณ?
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.