ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม

 

พลังประจำวันวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020

 
คุณภาพไม่ใช่ปริมาณ 

 
เตรียมจิตใจ:

ลองจินตนาการถึงประตูแคบ ที่มีพระเยซูยืนอยู่ที่ด้านหนึ่งของประตูกำลังเรียกให้คุณก้าวข้ามไปเพื่อไปหาพระองค์ ขอให้คุณทูลขอให้พระเจ้าประทานพระเมตตาคุณและความถ่อมใจเพื่อที่คุณจะสามารถเข้าไปในประตูนั้นได้ 

 
อ่าน : ลูกา 13:22-30

“และแน่นอนว่า ผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนแรก และผู้ที่เป็นคนแรกจะกลับกลายเป็นคนสุดท้าย ” ลูกา 13:30

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ลูกาเริ่มต้นตอนใหม่ของหนังสือพระกิตติคุณของเขาด้วยเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มและสิ่งที่รอคอยพระองค์อยู่ที่นั่น (ข้อ 22) ภายหลังจากคำถามที่ดูเหมือนจะเป็นคำถามทั่วไป (ข้อ 23) พระเยซูก็เริ่มต้นสอนเกี่ยวกับวิถีของพระราชอาณาจักรของพระองค์ และนี่ก็คือเป้าหมายหลักของเนื้อหาในอีกสองสามบทต่อจากนี้ไป พระองค์ต้องการชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีทางเลือกที่เราสามารถตัดสินใจได้

 

ผู้ที่ถามคำถามนั้น ถามคำถามถึงใครและถามเกี่ยวกับอะไร (ข้อ 23)? พระเยซูทรงตอบด้วยตัวอย่างของประตูแคบ (ข้อ 24) พระองค์ถูกถามถึงปริมาณ แต่พระองค์กลับตอบเขาถึงคุณภาพ และเป็นการตอบโดยตรงถึง “ท่าน” (ข้อ 25) พร้อมการยกเรื่องราวของเวลามาประกอบเล็กน้อย สิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวน แต่สิ่งที่สำคัญคือ เวลามีจำกัด ในที่สุด เมื่อประตูนั้นปิดแล้ว จะมีบางคนยืนอยู่ผิดด้าน (ข้อ 25) มันจะเป็นความรู้สึกที่ถูกยั่วยวนขนาดไหนที่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมกับการเฉลิมฉลองได้เลย (ข้อ 28, 29)! ที่จริงแล้ว สิ่งเดียวที่เราต้องมีในการเข้าสู่ประตูแคบนั้นก็คือความสัมพันธ์กับพระเยซู (ข้อ 27) และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แม้กระทั่งกับผู้ที่ถูกรังเกียจและถูกมองว่าไร้ค่าในสังคมของเรา (ข้อ 30)   

 
ตอบสนอง:

มีราคาของการเข้าสู่ประตูแคบ (ข้อ 24) และในการมีส่วนร่วมในงานเฉลิมฉลอง รวมถึงการสละความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นสูงในวันนี้ (ข้อ 30) พระเยซูทรงเรียกให้คุณสละสิ่งใด?
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.