ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020 

บทนำสู่พระธรรมลูกาบทที่ 13-18

อาณาจักรกลับหัว
 

สามสัปดาห์ต่อไปนี้ เพ็นนีโลพและเดวิด (Penelope Swithinbank, David Lawrence) จะช่วยให้เราได้คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าผ่านพระธรรมลูกาบทที่ 13-18

 

อันดับแรก เริ่มต้นบทความในชุดนี้ด้วยงานเขียนของลูกา (บทที่ 13-17) ซึ่งพาเราเข้าไปสู่ธรรมชาติของพระราชอาณาจักรที่กลับหัวหลับหางของพระเจ้า พระราชอาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรที่ต้อนรับและเยียวยาผู้ที่มีหัวใจบอบช้ำและหลงหาย เป็นอาณาจักรที่ใช้ความถ่อมใจและความเมตตากรุณาอย่าง “สิ้นเปลืองยิ่ง” (ไม่อั้น) เป็นอาณาจักรที่พระเจ้าทรงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด และการที่เราเลือกจะเชื่อฟังเป็นการตอบสนองที่ทำให้เราสามารถผ่านเข้าไปในราชอาณาจักรนี้ ผ่านทาง “ประตูแคบ” โดยพระคุณของพระเจ้า (ลูกา 13:24)

 

ในการไตร่ตรองถึงเนื้อหาของลูกาบทที่ 17 และ18 เดวิดได้ชี้ให้เราเห็นถึงความหมายที่แท้จริงของการติดตามพระเยซูด้วยความซื่อสัตย์ในพระราชอาณาจักรของพระเจ้า ในตอนนี้ มีความท้าทายที่ต้องใช้ความซื่อสัตย์และการเปิดใจกับพระเจ้าในการตอบคำถามเหล่านี้ เราพร้อมจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการฟังเสียงของพระองค์? เราเต็มใจที่จะยอมสละสิ่งต่างๆ เพื่อพระเยซูมากน้อยแค่ไหน? นอกจากนี้ เดวิดยังวาดภาพให้เราได้เห็นถึงความขัดแย้งในตัวเองของพระราชอาณาจักรของพระเจ้า สิ่งสำคัญที่ราชอาณาจักรนี้คือความถ่อมใจไม่ใช่สถานะ ที่นี่ ความยากจนคือความมั่งคั่ง ส่วนความมืดบอดก็นำไปสู่การมองเห็น และเหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือพระเยซูผู้เป็นกษัตริย์ของเรา พระองค์ทรงขอเพียงให้เราติดตามพระองค์ไปในที่ซึ่งพระองค์เคยไปมาก่อนเรา   ในการวางชีวิตของเราไว้กับพระองค์ เราจะค้นพบความรักที่พระองค์มีให้เราและคนอื่นๆ เราจะใช้ชีวิตในวันนี้อย่างไรเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นถึงพระราชอาณาจักรที่กลับหัวกลับหางของพระเจ้าในชีวิตของเรา และเพื่อให้โลกนี้ที่เต็มไปด้วยปัญหา ได้เห็นถึงพระราชอาณาจักรแห่งนี้?

 

ผู้เขียน : เพ็นนีโลพ สวิธอินแบงค์ (Penelope Swithinbank) และ เดวิด ลอเร็นซ์ (David Lawrence)

เพ็นนีโลพ เป็นผู้นำพันธกิจระหว่างประเทศในฐานะนักบวชในนิกายแองกลิกัน เธอนำการฟื้นฟูและการแสวงบุญมากมาย เป็นผู้บรรยายในการสัมมนา และเป็นผู้นำคริสตจักรหลายแห่ง เธอเป็นนักเขียนที่มีหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาแล้วหลายเล่ม และเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ ส่วนเดวิดเป็นศิษยาภิบาลด้านการสอนที่คริสตจักร Thornbury Baptist Church อยู่ใกล้เมือง Bristol

 

 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020

คุณเป็นคนเคร่งศาสนาหรือไม่

 

เตรียมจิตใจ

ทูลเชิญพระเยซูให้เสด็จมาและทรงนำการเยียวยารักษามาถึงคุณในวันนี้ 

 
อ่าน : ลูกา 13:10-17

“เมื่อพระองค์วางพระหัตถ์บนตัวนาง ทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงได้ และสรรเสริญพระเจ้า” ลูกา 13:13

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

บ่อยครั้งเมื่อผู้คนค้นพบว่าข้าพเจ้าไปโบสถ์ พวกเขาก็มักจะรีบบอกข้าพเจ้าว่าพวกเขาไม่ใช่คนเคร่งศาสนา แล้วพวกเขาก็มักจะพูดต่อว่า แต่พวกเขาค่อนข้างเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ คำสองคำนี้ คือ เคร่งศาสนาและจิตวิญญาณ ปรากฏตัวอยู่สองด้านที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง คำว่า “จิตวิญญาณ” มักถูกใช้ในทางที่ดี และแน่นอนคำว่า “เคร่งศาสนา” ก็มักถูกใช้ในทางที่ไม่ดี ! พระเยซูทรงเห็นด้วยกับความคิดนี้หรือไม่? พระองค์ทรงเยียวยารักษาผู้ที่ถูกสังคมรังเกียจ (ข้อ 10,11) และบ่อยครั้ง พระองค์ต้องเผชิญหน้ากับการไม่ยอมรับของคนที่ “เคร่งศาสนา” ซึ่งไม่ชอบ งานด้าน “จิตวิญญาณ” ของพระองค์ (ข้อ 14) พระองค์ทรงทำลายความคิดของพวกเขา และทรงทำลายระบบศาสนาที่กลายเป็นสถาบันของพวกเขาโดยสิ้นเชิง

 

ชนชาติของเขาเคยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามาหลายชั่วอายุคน แต่ ณ เวลานี้ พระเยซูทรงท้าทายศาสนาอันแห้งผากของพวกเขาและแสดงให้เขาเห็นถึงพระราชอาณาจักรอันแท้จริงของพระเจ้า ผู้นำทางศาสนาต้องการให้พระองค์ชะลอการเยียวยารักษาออกไปจนกว่าวันสะบาโตจะผ่านพ้นไป (ข้อ 14) แต่พระเยซูทรงแสดงให้เห็นว่า การเยียวยารักษาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา (ข้อ 15,16) และพระองค์ทรงเปิดโปงความหน้าไหว้หลังหลอกของพวกเขา ที่ยอมให้มีการช่วยเหลือสัตว์ในวันสะบาโตแต่กลับไม่ยอมให้มีการช่วยเหลือคน (ข้อ 15)

 

พระเยซูไม่เพียงแต่ทรงเยียวยารักษาผู้หญิงคนนั้น แต่พระองค์ได้สอนประชาชนด้วยการเยียวยารักษาซึ่งเป็นการอุปมาอุปไมยด้วยรูปธรรม หลังที่โค้งงอคือสัญลักษณ์แสดงถึงการกดขี่ของมารซาตาน (ข้อ 11) ซึ่งปล้นหญิงนั้นไม่ให้มีศักดิ์ศรีในชีวิต และทำให้เธอถูกจองจำ ประชาชนชาวยิวก็เช่นกัน พวกเขาถูกจองจำและพระเยซู ซึ่งเป็นพระเมสสิยาห์ มาเพื่อปลดปล่อยให้เขาเป็นไท และพระองค์ทรงมาเพื่อเยียวยารักษาผู้ที่จิตใจแหลกสลาย และปลดปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระจากการจองจำ

 
ตอบสนอง:

หัวใจของคุณแหลกสลายลงเพราะอะไร คุณถูกจองจำด้วยสิ่งใด พระเยซูทรงตรัสอะไรกับคุณ (ข้อ 13)?
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.