ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020

 

พระเจ้ากับความทุกข์ทรมาน

 

เตรียมจิตใจ:

มีการทดลองอะไรที่คุณกำลังเชิญอยู่ในวันนี้ หรือ ปีนี้

 

อ่าน : สดุดี 91

 

ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า พระองค์ทรงที่ลี้ภัยและป้อมปราการของข้าพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”” สดุดี 91:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ทำไมพระเจ้าที่แสนดียอมให้มีความทุกข์ทรมานมากมายในโลกนี้ความลึก ขอบเขตความเจ็บปวดของผู้คนมากมายที่สามารถท่วมท้นเรา  และถ้าคุณเเจาะใต้พื้นผิว จะเห็นโศกนาฏกรรมในทุกชีวิต  คำเหล่านี้สามารถให้การปลอบโยนแม้แต่กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ข้อ 6) หรือในเขตสงคราม (ข้อ 5) หรือไม่ข้อ 9 ถึง 13 อาจไม่ช่วยหากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง  แต่โดยรวมแล้ว สดุดีบทนี้เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีต่อเราท่ามกลางความเจ็บปวดของเรา 

อ่านสดุดีบทนี้อีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้นำไปใช้กับพระเยซู พระองค์ได้อ่านบทสดุดีนี้อย่างไรพระองค์กำลังเดินสู่อันตรายและภัยพิบัติ (ข้อ 10) พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานกับโศกนาฏกรรมและความเจ็บปวดที่ลึกๆ แต่กระนั้น ก็ไม่ใช่ว่าไร้วัตถุประสงค์ : ในการกระทำอย่างเดียวกันของความตายของพระองค์ พระองค์ได้ย่ำหัวงูให้แหลก (ข้อ 13; ดูปฐมกาล 3:15) แต่นั่นเป็นการทำเพื่อเรา เพื่อคนบาปเช่นเราสามารถพักพิงในร่มเงาใต้ปีกของพระองค์ (ข้อ 4) กางเขนไม่ได้บอกเราถึงเหตุผลสำหรับทุกข์ยากทั้งหมดที่พระเจ้าอนุญาตให้เข้ามาในชีวิตของเรา แต่ให้เราแน่ใจอย่างที่สุดว่าพระองค์ทรงห่วง และห่วงเราอย่างลึกซึ้ง  พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อสามารถเป็นกำลังของเราในการต่อสู้ชีวิต (ข้อ 4) และเป็นที่วางใจได้ (ข้อ 2)

 

ตอบสนอง

ใช้เวลานี้นำทูลพระเจ้าถึงสิ่งที่ยากลำบากในชีวิตของคุณต่อพระองค์ และอธิษฐานว่า  “พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัย และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”(ข้อ 2)
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.