ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม

 

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020

มนุษยชาติเริ่มใหม่อีกครั้ง

 

เตรียมจิตใจ:

อะไรเป็นความทรงจำแรกเริ่มในชีวิตของคุณกับพระเจ้า? อาจจะเมื่อตอนยังเป็นเด็กหรือเมื่อผ่านประสบการณ์การกลับใจ?   ขอบคุณพระเจ้าสำหรับควาทรงจำดีๆเหล่านั้น 

 

อ่าน : ปฐมกาล 9:1-29

เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ปฐมกาล 9:6

 
สำรวจและใคร่ครวญ:
 

การตั้งปณิธานปีใหม่ไม่เคยสำเร็จ พระเจ้าจึงไม่ทรงทำอย่างนั้น ในบทนี้เราอยู่ในช่วงหลังน้ำท่วมโลกและกำลังเริ่ม “โครงการโลก” ใหม่ พระเจ้าทรงเริ่มจากอะไร? ไม่ใช่การตั้งปณิธานใหม่ แต่กลับไปสู่ปณิธานเก่า สังเกตดูว่าข้อ 1 นำเราตรงดิ่งกลับไปสู่การทรงสร้างในปฐมกาลบทที่ 1 ที่มีการอวยพรและเติมโลกให้เต็มอย่างไร ข้อ 6 ก็นำเรากลับไปยังบทเปิดเรื่อง โดยเน้นพระฉายาของพระเจ้าในมนุษย์ เช่นเดียวกับการทรงสร้างใหม่ นี่เป็นอีกความคิดหนึ่งที่ไม่ได้ถูกนำมาพูดถึงจนถึงสมัยพระคัมภีร์ใหม่ ซึ่งพระเยซูทรงเป็นพระฉายาที่แท้จริงของพระเจ้า (โคโลสี 1:15)   

 

พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับโนอาห์ซึ่งหมายถึงข้อตกลงที่ผูกพันพระเจ้าทรงผูกมัดพระองค์เองอย่างลึกซึ้งกับโนอาห์และมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย (ข้อ 8-11)   

 

ข่าวดีทั้งหลายนี้ (พระพรพระสัญญาพันธสัญญา) ต้องมีการทำเครื่องหมายไว้ พระเจ้าทรงให้มีรุ้งบนฟ้า (ข้อ 13) แม้ว่าคำนี้จะหมายถึงเพียงคันธนู” พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงรักษาชีวิตไว้ (ข้อ 11) และคันธนู” เตือนให้เราระลึกว่าพระเจ้าทรงต่อสู้เพื่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างแน่นอนคันธนูที่เราเห็นบนฟ้าคือรุ้งนั่นเองผมนึกถึงปฐมกาลทุกครั้งที่ผมเห็นรุ้งแสดงว่ามันได้ผล

 

ตอบสนอง:

พระเจ้าทรงกำลังต้องการที่จะเริ่มบางสิ่งบางอย่างใหม่ในชีวิตของคุณหรือเปล่า? ความทรงจำแรกเริ่มของคุณจะกลายเป็นคำอธิษฐานขอประสบการณ์ใหม่กับพระเจ้าได้อย่างไร
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.