ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคม

 

พลังประจำวันวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020

 

การทรงสร้างใหม่

 

เตรียมจิตใจ:

นึกถึงเวลาที่คุณออกเดินทางไกลและใช้เวลาหลายชั่วโมงแกร่วอยู่ในรถยนต์หรือรถไฟหรือในที่แคบ คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมาถึงจุดหมายปลายทางในที่สุด

 

อ่าน : ปฐมกาล 8:1-22

พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและสัตว์ใช้งานทั้งปวงที่อยู่กับโนอาห์ในเรือปฐมกาล 8:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

บทนี้เริ่มต้นด้วยประโยคหลักพระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์..” จุดเปลี่ยนเหมือนเช่นเคยคือพระเจ้าทรงยื่นมือมาช่วยมนุษย์ (อันที่จริงก็สัตว์ทุกชนิดด้วย) ดังนั้นประตูระบายน้ำก็ปิดลงอีกครั้งและน้ำก็ไหลกลับไปยังที่มันออกมา (ข้อ 2,3)

 

เรามาสรุปกันปฐมกาลบทที่ 1: การที่น้ำแยกออกจากกันคือการทรงสร้าง ปฐมกาลบทที่ 7: น้ำเดิมพุ่งออกมาอีกคือการทำลายล้างปฐมกาลบทที่ 8: การแยกจากกันอีกครั้งหนึ่งเราควรเรียกว่าอะไร? “การทรงสร้างใหม่ดีไหม?    อารัมภบทสู่พระคัมภีร์เล่มนี้เต็มไปด้วยความคิดและสาระสำคัญที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ผู้อ่านพระคัมภีร์ใหม่อาจจะเกิดความคิดว่าพระเจ้าทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดในการทรงสร้างใหม่ (โครินธ์ 5:17) เขาได้ยินจากปฐมกาลบทที่ 1-11 มาก่อน ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งอยู่ในข้อ 21 ที่คุณควรจะเปรียบเทียบกับปฐมกาล 6:5 คุณสังเกตเห็นอะไรไหม? นั่นคือเหตุผลเดียวกันกับที่พระเจ้าจะไม่ส่งน้ำลงมา เราอาจคิดว่าพระเจ้าจะทรงตอบสนองความชั่วร้ายของมนุษย์ด้วยการให้เกิดหายนะ แต่เราเห็นจากตรงนี้ว่า ความหายนะไม่อาจลบล้างความชั่วของมนุษย์ได้ แต่ด้วยความรักของพระเจ้า -“การระลึกถึง” ของพระองค์-ที่สร้างความแตกต่าง

 

ตอบสนอง:

พระเจ้าทรงระลึกถึงคุณด้วยไม่ว่าในสถานการณ์ไหนหลับตาลงและนั่งเงียบต่อพระพักตร์พระองค์แล้วยื่นมือของคุณออกไปจินตนาการว่าได้มอบทุกสิ่งที่เป็นภาระหนักของคุณแก่พระเจ้า 
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.