ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-28 มิถุนายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

 

ปัญหาที่มุมมอง

 

เตรียมจิตใจ:

อธิษฐานเพื่อว่าขณะที่คุณอ่านและใคร่ครวญสดุดีบทนี้  พระเจ้าจะประทานนิมิตใหม่ให้คุณเห็นว่า พระองค์นั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน และคุณมีค่าและเป็นที่รักของพระองค์เพียงใด
 

อ่าน : สดุดี 90

ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานและยินดีตลอดวันเวลาของพวกข้าพระองค์”  สดุดี 90:14
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

บทเพลงสดุดีนี้น่าจะเขียนโดยโมเสส  บางคนมองว่าเป็นการตอบสนองของเขาต่อการตายของน้องสาวมิเรียม และการบ่นว่าร้องทุกข์ของผู้คนในถิ่นทุรกันดาร (กันดารวิถี 20)  ตามประเพณี มักใช้อ่านในพิธีไว้อาลัยหรืองานศพ เพราะให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเปราะบางของธรรมชาติมนุษย์กับลักษณะนิรันดร์ของพระเจ้า

สดุดีบทนี้เริ่มต้นโดยมุ่งความสนใจไปที่สภาพนิรันดร์ของพระเจ้า (ข้อ 1-6) ให้อ่านข้อเหล่านั้นและสังเกตวิธีต่างๆ ในการอธิบายถึงความเป็นนิรันดรของพระเจ้า สังเกตเป็นพิเศษถึงความแตกต่างระหว่างมุมมองเรื่องเวลาของพระเจ้ากับของเรา (ข้อ 4) 

ข้อ 7-12 รับรู้วิธีการที่ประชากรของพระเจ้าทำให้พระองค์กริ้ว และสมควรได้รับการตัดสินลงโทษ  ความกว้างใหญ่ไพศาลของพระเจ้านั้นตรงกันข้ามกับความเปราะบางของมนุษยชาติ  คำร้องทูลขอปัญญาในข้อ 12 ให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งความหวัง 

ข้อ 13-17 แสดงให้เห็นถึงมุมมองใหม่ๆ ในชีวิต นั่นคือ ความรู้สึกที่สดใหม่ในความรักของพระเจ้า  ความเมตตาและการทรงสถิตของพระเจ้าอีกครั้ง (ข้อ 14) และที่ผู้คนจะรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง (ข้อ 17)  อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูมุมมองนั้นขึ้นอยู่กับประชากรของพระเจ้า ที่จะวิงวอนทูลขอความเมตตาสงสารจากพระเจ้าสำหรับพวกเขาเอง (ข้อ 13)

 

ตอบสนอง:

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่และที่พักพิงในพระองค์ (ข้อ 1) ทูลขอการอภัยที่คุณพลาดไปในการดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ต้องการ (ข้อ 8)  ขอบพระคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ (ข้อ 14)
พลังประจำวันฉบับที่183-มิถุนายน

พลังประจำวัน-30 มิถุนายน
พลังประจำวัน-29 มิถุนายน
พลังประจำวัน-27 มิถุนายน
พลังประจำวัน-26 มิถุนายน
พลังประจำวัน-25 มิถุนายน
พลังประจำวัน-24 มิถุนายน
พลังประจำวัน-23 มิถุนายน
พลังประจำวัน-22 มิถุนายน
พลังประจำวัน-21 มิถุนายน
พลังประจำวัน-20 มิถุนายน
พลังประจำวัน-19 มิถุนายน
พลังประจำวัน-18 มิถุนายน
พลังประจำวัน-17 มิถุนายน
พลังประจำวัน-16 มิถุนายน
พลังประจำวัน-15 มิถุนายน
พลังประจำวัน-14 มิถุนายน
พลังประจำวัน-13 มิถุนายน
พลังประจำวัน-12 มิถุนายน
พลังประจำวัน-11 มิถุนายน
พลังประจำวัน-10 มิถุนายน
พลังประจำวัน-9 มิถุนายน
พลังประจำวัน-8 มิถุนายน
พลังประจำวัน-7 มิถุนายน
พลังประจำวัน-6 มิถุนายน
พลังประจำวัน-5 มิถุนายน
พลังประจำวัน-4 มิถุนายน
พลังประจำวัน-3 มิถุนายน
พลังประจำวัน-2 มิถุนายน
พลังประจำวัน-1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.