ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-18 มิถุนายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020

จะเป็นเรื่องดี

 

เตรียมจิตใจ:

พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาพระคริสต์จะเสด็จมาอีกคำเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีสวดโบราณและถูกอ่านซ้ำทุกวันในโบสถ์หลายแห่งทั่วโลก ยืนยันความเชื่อของคุณในขณะที่คุณเตรียมพบกับพระเยซูในการอ่านของวันนี้

 

อ่าน  ลูกา 12:35-48

 “บ่าวพวกนั้นซึ่งนายมาพบว่ากำลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายผู้นั้นจะคาดเอวไว้และให้บ่าวพวกนั้นนั่งลงและท่านจะมาปรนนิบัติ”  ลูกา 12:37

 

สำรวจและใคร่ครวญ: 

นี่เป็นตอนที่แปลกและอาจทำให้ลำบากใจ สองอุปมาใช้ภาพที่คล้ายกันเชื่อมต่อกันด้วยหัวข้อหลักเดียวกัน พระเยซูทรงเตือนถึงวิกฤตที่กำลังจะมาถึงและท้าทายผู้ฟังของพระองค์ให้พร้อมสำหรับการเสด็จมา เรื่องราวทั้งสองอยู่ในฉากบ้านของผู้ที่มั่งคั่งซึ่งทาสรับใช้เจ้านายที่ไม่อยู่บ้าน และวิกฤตก็คือเมื่อเจ้านายกลับมา การกลับมาของเจ้านายเป็นไปอย่างกะทันหันและไม่มีการป่าวประกาศ   แต่คาดหวังว่าจะได้พบกับทาสทั้งหลายในที่ทำงาน การรับใช้อย่างซื่อสัตย์เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความพร้อมของพวกเขาในการมาถึงของเจ้านาย แม้ว่าบางคนได้ยอมแพ้เลิกหวังและไม่ประพฤติตามที่ยอมรับร่วมกัน (ข้อ 45) ในทั้งสองสถานการณ์ทาสผู้ซื่อสัตย์จะได้รับการชมเชยและจะเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเขา (ข้อ 37,43)

 พระเยซูกำลังพูดถึงวิกฤตของการเสด็จกลับมาของพระองค์และความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่ตามมา เราพร้อมหรือไม่? และเราใช้ชีวิตของเราโดยคาดหวังว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างกระทันหันหรือไม่?

 

ตอบสนอง:

ประวัติศาสตร์คริสตจักรได้ผ่านมานานกว่าสองพันปีแล้วจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะมองไม่เห็นหรือเห็นภาพไม่ชัดของการเสด็จกลับมาของพระเยซูในฐานะราชาของสรรพสิ่งทั้งปวง    ดังนั้นเราจึงอธิษฐานว่า 'ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:10)

 
 พลังประจำวันฉบับที่183-มิถุนายน

พลังประจำวัน-30 มิถุนายน
พลังประจำวัน-29 มิถุนายน
พลังประจำวัน-28 มิถุนายน
พลังประจำวัน-27 มิถุนายน
พลังประจำวัน-26 มิถุนายน
พลังประจำวัน-25 มิถุนายน
พลังประจำวัน-24 มิถุนายน
พลังประจำวัน-23 มิถุนายน
พลังประจำวัน-22 มิถุนายน
พลังประจำวัน-21 มิถุนายน
พลังประจำวัน-20 มิถุนายน
พลังประจำวัน-19 มิถุนายน
พลังประจำวัน-17 มิถุนายน
พลังประจำวัน-16 มิถุนายน
พลังประจำวัน-15 มิถุนายน
พลังประจำวัน-14 มิถุนายน
พลังประจำวัน-13 มิถุนายน
พลังประจำวัน-12 มิถุนายน
พลังประจำวัน-11 มิถุนายน
พลังประจำวัน-10 มิถุนายน
พลังประจำวัน-9 มิถุนายน
พลังประจำวัน-8 มิถุนายน
พลังประจำวัน-7 มิถุนายน
พลังประจำวัน-6 มิถุนายน
พลังประจำวัน-5 มิถุนายน
พลังประจำวัน-4 มิถุนายน
พลังประจำวัน-3 มิถุนายน
พลังประจำวัน-2 มิถุนายน
พลังประจำวัน-1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.