ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-15 มิถุนายน

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 

อำนาจหน้าที่ของคุณ

 

เตรียมจิตใจ:

แทบจะไม่มีวันไหนที่ผ่านไปโดยไม่มีการกล่าวอ้างอิงถึงข่าวปลอมซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นและส่งผ่านให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง แต่บางครั้งเราก็ทำเช่นเดียวกันในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเรา ที่ซ่อนอยู่หลังหน้ากากที่เคร่งศาสนาแทนการใช้ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง?

 

อ่าน : ลูกา 12:1-12   

ในช่วงนั้นมีฝูงชนนับเป็นพันๆชุมนุมเบียดเสียดกันอยู่พระเยซูทรงเริ่มตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ก่อนว่าท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีคือความหน้าซื่อใจคด” ลูกา 12:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ

มันเป็นช่วงที่ฝูงชนจำนวนมากชุมนุมเบียดเสียดกันอยู่ดูเหมือนเป็นการสุ่มกล่าวที่พระเยซูพูดถึงประเด็นเรื่องหน้าซื่อใจคดทางศาสนา ซึ่งไม่ได้เป็นหัวข้อที่ชัดเจนในการอ่านตอนก่อนๆของเรา แม้ว่าพระเยซูได้ออกนอกเส้นทางของพระองค์ที่จะเปิดเผยปฏิปักษ์ที่ซ่อนอยู่ของพระองค์ แต่ที่นี่แตกต่าง เวลานี้เปิดโอกาสให้พระองค์ท้าทายกลุ่มผู้นำทางศาสนาที่สำคัญและเตือนคนอื่นๆด้วยเกี่ยวกับค่านิยมของพวกเขา 

ในหลายๆทางพวกฟาริสีมีส่วนร่วมหรือเหมือนกับพระเยซูมากกว่ากลุ่มศาสนาอื่นๆ พวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงกับการเมืองและกิจวัตรของพระวิหาร และเชื่อว่าสถาบันจะต้องประนีประนอมในความสัมพันธ์กับเฮโรดและชาวโรมันพวกเขารักพระคัมภีร์และสอนอย่างสัตย์ซื่อ และเชื่อว่าคนธรรมดาสามัญไม่เพียงแต่ปุโรหิตสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองและกระนั้นพระเยซูยังกล่าวโทษพวกเขาว่าไม่จริงใจหรือเล่นละคร พระเยซูทรงสัญญาจิตวิญญาณที่จะจัดการกับการกลัวความตาย (ข้อ 4) ให้ความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ (ข้อ 8-10) และเติมพลังให้กับผู้เชื่อที่ขี้อายด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อถูกเรียกให้เป็นพยานเรื่องความเชื่อส่วนตัว (ข้อ 11) พระเยซูให้พลังแก่เราในการดำเนินชีวิตที่แท้จริง

 

ตอบสนอง:

  ‘ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หันหน้าหนีจากการทำให้คนอื่นสบายใจและใช้ชีวิตแบบจิตวิญญาณปลอม โปรดช่วยข้าฯให้ดำเนินชีวิตในพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และแสดงออกผ่านบุคลิกลักษณะของข้าฯ '
พลังประจำวันฉบับที่183-มิถุนายน

พลังประจำวัน-30 มิถุนายน
พลังประจำวัน-29 มิถุนายน
พลังประจำวัน-28 มิถุนายน
พลังประจำวัน-27 มิถุนายน
พลังประจำวัน-26 มิถุนายน
พลังประจำวัน-25 มิถุนายน
พลังประจำวัน-24 มิถุนายน
พลังประจำวัน-23 มิถุนายน
พลังประจำวัน-22 มิถุนายน
พลังประจำวัน-21 มิถุนายน
พลังประจำวัน-20 มิถุนายน
พลังประจำวัน-19 มิถุนายน
พลังประจำวัน-18 มิถุนายน
พลังประจำวัน-17 มิถุนายน
พลังประจำวัน-16 มิถุนายน
พลังประจำวัน-14 มิถุนายน
พลังประจำวัน-13 มิถุนายน
พลังประจำวัน-12 มิถุนายน
พลังประจำวัน-11 มิถุนายน
พลังประจำวัน-10 มิถุนายน
พลังประจำวัน-9 มิถุนายน
พลังประจำวัน-8 มิถุนายน
พลังประจำวัน-7 มิถุนายน
พลังประจำวัน-6 มิถุนายน
พลังประจำวัน-5 มิถุนายน
พลังประจำวัน-4 มิถุนายน
พลังประจำวัน-3 มิถุนายน
พลังประจำวัน-2 มิถุนายน
พลังประจำวัน-1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.