ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-13 มิถุนายน

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020 

หมายสำคัญของยุคสมัย

 

เตรียมจิตใจ:

การที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะล้าสมัยไป แม้แต่เลิกใช้ไปในระยะเวลาอันสั้น สิ่งใหม่ย่อมดีกว่าของเก่า  เมื่อเราติดตามพระเยซูเข้าไปในอนาคต  เราต้องอุทิศตัวเองและจับตาของเราที่พระองค์
 

อ่าน ลูกา 11:29-36

เมื่อฝูงชนมาชุมนุมกันมากขึ้น พระองค์ก็ตรัสว่า คนในยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย ชอบแสวงหาหมายสำคัญ แต่จะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่พวกเขาเว้นแต่หมายสำคัญของโยนาห์เท่านั้นลูกา 11:29  

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 พระเยซูไม่เคยหลบเลี่ยงจากการเผชิญหน้า ทรงเปิดเผยสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึง (ดู 11:7; 9:47)  เป็นการง่ายที่เราจะจินตนาการว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่น่าอัศจรรย์  เงียบขรึมพูดน้อย ในขณะที่พระองค์ทรงผลักดันประเด็นต่างๆ สู่พื้นที่สาธารณะบ่อยๆ  พระองค์ดูเหมือนไม่เคยปิดเรื่องยากใดๆ ไม่ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ ความต้องการหมายสำคัญที่เห็นใน 11:16 ได้ปรากฏอีกครั้งในข้อ 29  เรื่องมหัศจรรย์และคำอุปมานั้นไม่เพียงพอ  ผู้คนต้องการมากกว่านั้น

การตอบสนองของพระเยซูก็เข้มข้นขึ้นอีกครั้ง ด้วยจินตภาพในพระคัมภีร์เดิม แต่เป็นการกล่าวอ้างถึงโยนาห์ซึ่งเป็นเรื่องที่ตรึงใจ  เราคาดว่าการกล่าวถึงการอยู่ในท้องปลา 3 วัน นำเราไปสูกางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์  แต่ไม่เป็นเช่นนั้นในที่นี้ โยนาห์ มิชชันนารีที่ไม่เต็มใจ นำข่าวประเสริฐไปยังชาติพันธุ์ศัตรู  ในทำนองเดียวกัน พระเยซูบอกเป็นนัยในที่นี้ว่า  งานของพระองค์จะนำพระองค์ออกไปสู่คนต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์นอกเหนือจากชาวยิว  พระองค์ทรงมองหาการกลับใจไม่ว่าจะมาจากที่ไหน  คนแต่ละรุ่น ผู้ซึ่งได้ยินคำเหล่านี้ เคยบอดมองไม่เห็นหมายสำคัญนี้ มาบัดนี้จะมองเห็น

 

ตอบสนอง:

 พระเยซูทรงเป็นหมายสำคัญของพระเจ้ามายังโลกนี้ และหมายสำคัญของการเป็นสาวกของเราคือการกลับใจใหม่ประจำวัน คือการหันไปหาพระคริสต์และติดตามพระองค์ เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะกลับใจและติดตามพระองค์
พลังประจำวันฉบับที่183-มิถุนายน

พลังประจำวัน-30 มิถุนายน
พลังประจำวัน-29 มิถุนายน
พลังประจำวัน-28 มิถุนายน
พลังประจำวัน-27 มิถุนายน
พลังประจำวัน-26 มิถุนายน
พลังประจำวัน-25 มิถุนายน
พลังประจำวัน-24 มิถุนายน
พลังประจำวัน-23 มิถุนายน
พลังประจำวัน-22 มิถุนายน
พลังประจำวัน-21 มิถุนายน
พลังประจำวัน-20 มิถุนายน
พลังประจำวัน-19 มิถุนายน
พลังประจำวัน-18 มิถุนายน
พลังประจำวัน-17 มิถุนายน
พลังประจำวัน-16 มิถุนายน
พลังประจำวัน-15 มิถุนายน
พลังประจำวัน-14 มิถุนายน
พลังประจำวัน-12 มิถุนายน
พลังประจำวัน-11 มิถุนายน
พลังประจำวัน-10 มิถุนายน
พลังประจำวัน-9 มิถุนายน
พลังประจำวัน-8 มิถุนายน
พลังประจำวัน-7 มิถุนายน
พลังประจำวัน-6 มิถุนายน
พลังประจำวัน-5 มิถุนายน
พลังประจำวัน-4 มิถุนายน
พลังประจำวัน-3 มิถุนายน
พลังประจำวัน-2 มิถุนายน
พลังประจำวัน-1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.