ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-11 มิถุนายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020

ขอทรงสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน 

 

เตรียมจิตใจ:

ลองจินตนาการดูว่า ถ้าเราค้นพบว่าพระเยซูอธิษฐานและนมัสการอย่างไร  คุณจะรู้สึกอย่างไร  พวกเราบางคนอาจรู้สึกเพียงพอและสบายใจ ในขณะที่คนอื่นๆ ยังมองหาวิธีที่เป็นระเบียบมากกว่านี้  ให้อ่านคำอธิษฐานในลูกา 11: 2–4 และหยุดชั่วขณะเมื่อพบสิ่งที่สำคัญ
 

อ่าน ลูกา 11:1-13

เมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่ง พอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน เหมือนยอห์นได้สอนพวกศิษย์ของตนลูกา 11:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คำอธิษฐานของพระเยซู (The Lord’s Prayer) เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนพวกสาวก  บางคริสตจักรถือเป็นประเพณีที่จะท่องหรืออ่านคำอธิษฐานนี้ในทุกการประชุมนมัสการ  ในขณะที่บางแห่งก็มีการตอบสนองที่แปรเปลี่ยนไป  การแปรเปลี่ยนอาจอยู่

ในแง่ที่จะไม่อ่านคำอธิษฐานนี้เป็นประจำ หรือแยกคำอธิษฐานนี้เป็นตอนๆ เป็นหัวข้อต่างๆ เพื่อให้กลายเป็นเรื่องชุดที่มีหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย เป็นแนวทางทั่วไปที่เป็นประโยชน์ ส่วนเนื้อหาภายในอาจเป็นอย่างอื่น

คำถามของสาวก (ข้อ 1) ได้รับการตอบสนองที่ว่า เมื่อพวกเขาอธิษฐาน จงกล่าวว่า... หรือพูดอีกอย่าง นี่คือวิธีหรือแนวทางอธิษฐานของพระเยซู  และในการท่องคำเหล่านี้ เรากำลังกล่าวถ้อยคำของพระเยซูซ้ำๆ และใช้คำอธิษฐานนั้นเป็นคำอธิษฐานของเราเอง   นั่นคือคำอธิษฐานของพระเยซูจริงๆ แต่งโดยพระองค์ และอธิษฐานโดยพระองค์ และคนอื่นๆ สองหรือสามครั้งต่อวัน  ไม่ว่าเราจะท่องคำอธิษฐานนี้เมื่อใด เรากำลังอธิษฐานร่วมกับพระเยซู ใช้คำพูดของพระองค์ และปรับแนวความตั้งใจของเราให้เข้ากับพระองค์

 

ตอบสนอง:

บางคริสตจักรและประชาคมมีกฏระเบียบของความเชื่อ  การให้คำมั่นที่จะอธิษฐานในเวลาที่กำหนดระหว่างวันโดยใช้ข้อพระคัมภีร์ร่วมกันและเนื้อหาในบทนมัสการอื่นๆ คุณใช้แบบนี้หรือไม่ หรือของคุณมีลักษณะอย่างไร?

 

 

 
พลังประจำวันฉบับที่183-มิถุนายน

พลังประจำวัน-30 มิถุนายน
พลังประจำวัน-29 มิถุนายน
พลังประจำวัน-28 มิถุนายน
พลังประจำวัน-27 มิถุนายน
พลังประจำวัน-26 มิถุนายน
พลังประจำวัน-25 มิถุนายน
พลังประจำวัน-24 มิถุนายน
พลังประจำวัน-23 มิถุนายน
พลังประจำวัน-22 มิถุนายน
พลังประจำวัน-21 มิถุนายน
พลังประจำวัน-20 มิถุนายน
พลังประจำวัน-19 มิถุนายน
พลังประจำวัน-18 มิถุนายน
พลังประจำวัน-17 มิถุนายน
พลังประจำวัน-16 มิถุนายน
พลังประจำวัน-15 มิถุนายน
พลังประจำวัน-14 มิถุนายน
พลังประจำวัน-13 มิถุนายน
พลังประจำวัน-12 มิถุนายน
พลังประจำวัน-10 มิถุนายน
พลังประจำวัน-9 มิถุนายน
พลังประจำวัน-8 มิถุนายน
พลังประจำวัน-7 มิถุนายน
พลังประจำวัน-6 มิถุนายน
พลังประจำวัน-5 มิถุนายน
พลังประจำวัน-4 มิถุนายน
พลังประจำวัน-3 มิถุนายน
พลังประจำวัน-2 มิถุนายน
พลังประจำวัน-1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.