ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-8 มิถุนายน

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2020

จะส่งคุณออกไป 

 

เตรียมจิตใจ:

คุณเคยไปงานปาร์ตี้หรือเยี่ยมคริสตจักรที่ทุกคนต่างอยู่ในกลุ่มนอกเหนือจากคุณคุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่รู้จะทำอย่างไรดีและไม่เป็นที่ต้องการ  พระเยซูกำลังส่งเราออกจากเขตความสะดวกสบายของเราและเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่หรือไม่?

 

อ่าน : ลูกา 10:1-24 

ผู้ที่ยอมฟังพวกท่านก็ยอมฟังเรา ผู้ที่ไม่ยอมรับพวกท่านก็ไม่ยอมรับเรา ผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามาลูกา 10:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการง่ายกว่าที่ไม่ต้องเคลื่อนย้าย คงอยู่ในที่เราอยู่ ในบ้านหลังเดิม กับเพื่อนกลุ่มเดิม และปล่อยให้รากของเราหยั่งลึกและขยายออกไป  การออกจาก การย้าย การก้าวไป ส่งสัญญาณแรงกระเพื่อมและการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมที่เราทุกคนยึดมั่น  แต่พระเยซูมีวาระต่าง สำหรับสาวกของพระองค์  ส่วนหนึ่งของการอ่านในตอนนี้เหมือนกับ 9:1-6 ที่พระเยซูส่งสาวก 12 คนออกไปพร้อมฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจที่จะประกาศและแสดงออกถึงอำนาจนั้น คำสั่งที่เราอ่านนี้ให้กับกลุ่มที่ใหญ่กว่าถึง 72 คน แต่เป็นคำสั่งเหมือนกันที่ให้ออกไปและประกาศว่า แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว  และต้องออกไปอย่างเรียบง่าย ไม่ต้องเอาถุงเงิน ของใช้หรือเสื้อผ้าที่เพิ่มเติมไป

อีกครั้งพระเยซูทำให้สาวกของพระองค์อึดอัดและเราเองก็อาจรู้สึกเช่นนั้น  โดยไม่ชักช้าสาวกต้องเดินทางแบบตัวเบา ประกาศข้อความที่พระเยซูทรงมอบให้พวกเขาและดูแลพูดกับคนที่สนใจเท่านั้น (ข้อ 10)  เป็นการเน้นแบบเดียวกันในการที่อาจถูกโจมตีและความเรียบง่ายที่เราเห็นในการอ่านก่อนหน้านี้

 

ตอบสนอง:

โดยสัญชาตญาณ เรามักจะสร้างรังและหยั่งรากลึกในชุมชนของเรา  แต่พระเยซูกำลังขอให้เราออกไปวันนี้  พระองค์จะส่งเราไปมาหาใคร?   แล้วเราจะทำอย่างไร?
พลังประจำวันฉบับที่183-มิถุนายน

พลังประจำวัน-30 มิถุนายน
พลังประจำวัน-29 มิถุนายน
พลังประจำวัน-28 มิถุนายน
พลังประจำวัน-27 มิถุนายน
พลังประจำวัน-26 มิถุนายน
พลังประจำวัน-25 มิถุนายน
พลังประจำวัน-24 มิถุนายน
พลังประจำวัน-23 มิถุนายน
พลังประจำวัน-22 มิถุนายน
พลังประจำวัน-21 มิถุนายน
พลังประจำวัน-20 มิถุนายน
พลังประจำวัน-19 มิถุนายน
พลังประจำวัน-18 มิถุนายน
พลังประจำวัน-17 มิถุนายน
พลังประจำวัน-16 มิถุนายน
พลังประจำวัน-15 มิถุนายน
พลังประจำวัน-14 มิถุนายน
พลังประจำวัน-13 มิถุนายน
พลังประจำวัน-12 มิถุนายน
พลังประจำวัน-11 มิถุนายน
พลังประจำวัน-10 มิถุนายน
พลังประจำวัน-9 มิถุนายน
พลังประจำวัน-7 มิถุนายน
พลังประจำวัน-6 มิถุนายน
พลังประจำวัน-5 มิถุนายน
พลังประจำวัน-4 มิถุนายน
พลังประจำวัน-3 มิถุนายน
พลังประจำวัน-2 มิถุนายน
พลังประจำวัน-1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.