ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-5 มิถุนายน

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2020

ชีวิตที่เคลื่อนที่ไปด้วยวัตถุประสงค์

 

เตรียมจิตใจ:

ทุกๆ วัน มีเรื่องที่เกิดขึ้นตามแผนการณ์ที่เราได้วางไว้ กับเรื่องที่เราต้องตอบสนองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อะไรคือเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเรา เราจะรู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นการทรงนำของพระเจ้าในขณะนี้ เรากำลังจะมุ่งหน้าไปทางไหนในวันนี้

 

อ่านลูกา 9:51-56

เมื่อใกล้เวลาที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไป พระองค์ตั้งพระทัยที่จะไปยังกรุงเยรูซาเล็มลูกา 9:51
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

หนังสือเรื่องถนนที่คนไม่เดินผ่าน” (The Road Less Travelled) เป็นหนังสือขายดีที่เขียนโดยจิตแพทย์ชื่อ สก๊อต เพ็ค ชื่อหนังสือมาจากบทกวีชื่อเดียวกันของ โรเบิร์ต ฟรอสต์ ผลงานทั้งสองชิ้นนี้ได้วิเคราะห์ความท้าทายของการเลือกวิถึชีวิตและการตัดสินใจในแบบต่างๆ ที่ผู้คนมากมายที่อยู่รอบข้างตัวเราอาจจะไม่เข้าใจ ในตอนต้นของบทนี้ ลูกาได้นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ที่สำคัญตอนหนึ่งในชีวิตของพระเยซูที่พระองค์จะต้องเลือกเดินทางผ่านสองทางที่พิเศษ ซึ่งปลายทางสุดท้ายของพระองค์ก็คือการทรงถูกยกขึ้นในสรวงสวรรค์ แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญในกรุงเยรูซาเล็มเกิดขึ้นก่อน และพระองค์ก็ทรงมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะดำเนินไปในทางนี้

พวกเราอาจจะใช้คำว่า มุ่งม้่น, ขับเคลื่อน, ตั้งใจเด็ดเดี่ยว, รับผิดชอบ, ในการพยายามอธิบายท่าทีเช่นนี้ของพระเยซู ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนา พระกิตติคุณได้บรรยายให้เราเห็นพระเยซูทรงเล่าเรื่องราวต่างๆ  ทรงพอพระทัยในการคบหาสมาคมกับคนที่ไม่น่าจะเป็นเพื่อนได้ ทรงให้เวลากับคนแปลกหน้าในแทบทุกหน้าหนังสือ กระนั้น เสริมด้วยทุกอย่างก็คือ ความเต็มพระทัยของพระองค์ในการยอมรับในชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า อีกทั้งทรงมีพระปรีชาในการยอมรับผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ แม้แต่กับผู้คนที่ไม่ยินดีต้อนรับพระองค์ (ข้อ 55)
 

ตอบสนอง:

ข้าแต่พระเจ้า ในวันนี้ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เปิดใจต่อพระองค์ และต่อความต้องการของผู้อื่น ขอโปรดทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นหนทางที่ข้าพระองค์จะต้องก้าวเดินต่อไปเมื่อติดตามพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์สัตย์ซื่อต่อพระองค์และให้การต้อนรับกับทุกคนที่ข้าพระองค์ได้พบ

 
พลังประจำวันฉบับที่183-มิถุนายน

พลังประจำวัน-30 มิถุนายน
พลังประจำวัน-29 มิถุนายน
พลังประจำวัน-28 มิถุนายน
พลังประจำวัน-27 มิถุนายน
พลังประจำวัน-26 มิถุนายน
พลังประจำวัน-25 มิถุนายน
พลังประจำวัน-24 มิถุนายน
พลังประจำวัน-23 มิถุนายน
พลังประจำวัน-22 มิถุนายน
พลังประจำวัน-21 มิถุนายน
พลังประจำวัน-20 มิถุนายน
พลังประจำวัน-19 มิถุนายน
พลังประจำวัน-18 มิถุนายน
พลังประจำวัน-17 มิถุนายน
พลังประจำวัน-16 มิถุนายน
พลังประจำวัน-15 มิถุนายน
พลังประจำวัน-14 มิถุนายน
พลังประจำวัน-13 มิถุนายน
พลังประจำวัน-12 มิถุนายน
พลังประจำวัน-11 มิถุนายน
พลังประจำวัน-10 มิถุนายน
พลังประจำวัน-9 มิถุนายน
พลังประจำวัน-8 มิถุนายน
พลังประจำวัน-7 มิถุนายน
พลังประจำวัน-6 มิถุนายน
พลังประจำวัน-4 มิถุนายน
พลังประจำวัน-3 มิถุนายน
พลังประจำวัน-2 มิถุนายน
พลังประจำวัน-1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.