ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-4 มิถุนายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2020

ความเล็กน้อยคือความสวยงาม

 

เตรียมจิตใจ:

ความทะเยอทะยานและการมีแรงผลักดันในการทำงานเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนในวัฒนธรรมของเราแม้ว่าในพระธรรมตอนนี้เราเห็นพระเยซูทรงท้าทายค่านิยมเหล่านี้ขณะที่เราอธิษฐานในวันนี้ทูลขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเราให้ลดความต้องการอยากเป็นคนสำคัญของเราและให้เรานมัสการพระองค์

 

อ่านลูกา 9:46-50

แล้วตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครยอมรับเด็กเล็ก คนนี้ในนามของเราคนนั้นก็ยอมรับเราและใครที่ยอมรับเราคนนั้นก็ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเพราะคนที่เล็กน้อยที่สุดในพวกท่านคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูกา 9:48

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

นี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่การแสดงออกของพวกสาวก ทำให้พระเยซูทรงต้องแสดงการตอบโต้ที่น่าจดจำด้วยเหตูผลบางอย่างที่อธิบายไม่ได้หลังจากที่พระเยซูทรงตรัสถึงเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าในกรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 44,45) พวกสาวกก็เริ่มทุ่มเถียงกันว่าในพวกเขาใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ความต้องการเป็นคนสำคัญและได้รับการยกย่องเช่นนี้เกิดขึ้นให้เราได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าในพระกิตติคุณ  ขณะที่พระเยซูทรงให้เด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างๆพระองค์และทรงตรัสว่าผู้ที่อ่อนแอและมีอำนาจน้อยที่สุดในบรรดาพวกสาวกก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง  ยิ่งกว่านั้นเมื่อเรายอมรับเด็กเล็กๆเช่นเด็กคนนี้ก็เหมือนกับเรายอมรับพระเยซู และเพื่อเป็นยาแก้การคุยโวยกตัวเองของเหล่าสหายของพระองค์พระเยซูจึงทรงนำพระองค์ไปเปรียบเทียบกับคนที่ต่ำต้อยและไม่มีฐานะอะไร  ความทรงพลังของการอัศจรรย์และคำสอนของพระองค์รวมถึงบทบาทและชัยชนะในวันสุดท้ายของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม  ล้วนมาจากท่าทีความอ่อนน้อมถ่อมใจอย่างสิ้นเชิงของพระองค์  และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราถูกทำให้รู้สึกหนักใจ

เพราะข้าพเจ้ามีความต้องการการเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นอย่างยิ่งยวด  แต่พระเยซูทรงเรียกให้ข้าพเจ้าละทิ้งสิ่งเหล่านั้นและติดตามพระองค์ไป

 

ตอบสนอง:

น้อยคนในพวกเราที่จะกล้ายอมรับและแบ่งปันความรู้สึกของเราเช่นเดียวกับพวกสาวกในตอนนี้  แต่ลึกๆในใจแล้วเราต่างก็รู้สึกถึงความไม่มั่นคงเช่นเดียวกัน  ขอให้เรามีความรู้สึกจริงใจเมื่อเรานำเรื่องนี้มาเข้าเฝ้าต่อพระเจ้า

 พลังประจำวันฉบับที่183-มิถุนายน

พลังประจำวัน-30 มิถุนายน
พลังประจำวัน-29 มิถุนายน
พลังประจำวัน-28 มิถุนายน
พลังประจำวัน-27 มิถุนายน
พลังประจำวัน-26 มิถุนายน
พลังประจำวัน-25 มิถุนายน
พลังประจำวัน-24 มิถุนายน
พลังประจำวัน-23 มิถุนายน
พลังประจำวัน-22 มิถุนายน
พลังประจำวัน-21 มิถุนายน
พลังประจำวัน-20 มิถุนายน
พลังประจำวัน-19 มิถุนายน
พลังประจำวัน-18 มิถุนายน
พลังประจำวัน-17 มิถุนายน
พลังประจำวัน-16 มิถุนายน
พลังประจำวัน-15 มิถุนายน
พลังประจำวัน-14 มิถุนายน
พลังประจำวัน-13 มิถุนายน
พลังประจำวัน-12 มิถุนายน
พลังประจำวัน-11 มิถุนายน
พลังประจำวัน-10 มิถุนายน
พลังประจำวัน-9 มิถุนายน
พลังประจำวัน-8 มิถุนายน
พลังประจำวัน-7 มิถุนายน
พลังประจำวัน-6 มิถุนายน
พลังประจำวัน-5 มิถุนายน
พลังประจำวัน-3 มิถุนายน
พลังประจำวัน-2 มิถุนายน
พลังประจำวัน-1 มิถุนายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.