ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม

 

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในวันเพ็นเทคอสต์

 
เตรียมจิตใจ:

วันนี้ถือเป็นวันเพ็นเทคอสต์วันที่พวกสาวกได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใคร่ครวญและสะท้อนการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ
 

อ่าน : กิจการ 2:1-11

พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดกิจการ 2:4

 
 
สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย-วันอีสเตอร์ พระองค์ทรงสำแดงพระองค์แก่พวกอัครทูตด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง 40 วันทรงสนทนากับพวกเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าได้กำชับพวกเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาเพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานพวกสาวกจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ (กิจการ 1:3-5) และก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ตรัสว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8เมื่อตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา

            อัครสาวกทั้ง 12 คนมารดาและครอบครัวของพระเยซูและสาวกคนอื่นๆได้มารวมตัวกันในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเทศกาลเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองใันวันที่ 50 ของเทศกาลปัสกาในขณะที่พวกเขาอธิษฐานอยู่ภายในห้องมีเสียงเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วบ้านและเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนหัวพวกเขานี่คือการเทพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาเหนือมนุษย์ทุกคนตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ (โยเอล 2: 28-29) ทันใดนั้นพวกสาวกก็ได้รับพลังในการประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พวกเขาออกไปตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มและเริ่มสั่งสอนฝูงชนที่รวมตัวกันในงานเทศกาล สาวกไม่เพียงเทศนาด้วยความกล้าหาญและมีพลังแต่โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาพูดในภาษาพื้นเมืองของผู้คนที่อยู่ที่นั่น หลายคนมาจากทั่วทุกมุมของจักรวรรดิโรมันต่างประหลาดใจและฉงนสนเท่ห์ เปโตรก็ได้กล่าวปราศัยกับฝูงชนและเทศนาถึงการตายและการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูเพื่อไถ่ความผิดบาป ผลก็คือมีคน 3,000 คนกลับใจและรับบัพติศมาในวันนั้นถือเป็นวันกำเนิดคริสตจักรที่เป็นชุมชนผู้เชื่อที่สื่อสารความรักและพระวจนะของพระเจ้า แต่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกที่เมืองอันทิโอก (กิจการ 11:26)

            การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ภาพแผนการช่วยให้รอดของพระเจ้าสมบูรณ์และช่วยให้เราเห็นพระเจ้าในภาพพระตรีเอกานุภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดเจนขึ้น
 

ตอบสนอง:
... ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษา...” มัทธิว 28:19-20 
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.