ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020

ความหวังปรากฏขึ้น

 

เตรียมจิตใจ:

แต่ท่านถูกแทง เพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา” (อิสยาห์ 53:5) ใช้เวลาชั่วขณะเตือนตัวคุณเองถึงทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทำในพระเยซู

 

อ่าน : มาลาคี 4:1-6

แต่สำหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงนามของเรา ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้ จะปรากฏขึ้น แล้วเจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอกมาลาคี 4:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่อิสราเอลรอคอยวันหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงทำอะไรใหม่ - วันแห่งพระยาห์เวห์ (The Day of the Lord) พระเจ้าจะเสด็จมา ป้องกันพวกเขา และทำลายศัตรูของพวกเขา สดุดี 83 แสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร  ประมาณ 300 ปีก่อนหน้านั้น อาโมสได้เตือนว่า มันอาจไม่ใช่เป็นเหมือนเช่นนั้นทีเดียว (อาโมส 5:18-20) ตอนนี้ มาลาคีก็ทำเช่นเดียวกัน พระเจ้าอาจรักประชาชนของพระองค์เสมอและตลอดไป  แต่พระองค์ไม่สามารถมองข้ามการกบฏต่อไป  ความชั่วร้ายต้องได้รับการจัดการถ้าต้องสถาปนาความยุติธรรม ดังนั้น ในข้อ 1 จึงมีคำเตือนที่แข็งและหนักแน่น

ในทางตรงกันข้าม ส่วนที่เหลือของการอ่านนี้ นำความหวังของการรักษาในที่สุดที่พบในพระเยซู 'ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม' ผู้นำการรักษาไปสู่โลกที่แตกสลาย  ในการเตรียมตัว เอลียาฟื้นฟูความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการเชื่อฟัง สัญญาที่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เห็นแล้วว่าสำเร็จในยอห์นผู้ให้บัพติศมา (ดูมัทธิว 11:1-4)  พระเยซูได้ทรงเปิดทางสำหรับการรักษาสุดท้าย แต่ดังที่เราได้อ่านในวิวรณ์ เตือนเราว่า เราจะยังคอยการกลับมาของพระองค์ เมื่อความชั่วร้ายถูกทำลายไป และโลกได้รับการฟื้นฟู  แม้เราอยู่กับความเจ็บปวดและท้อแท้ แต่ก็มีความหวังที่แน่นอนและมั่นคง

 

ตอบสนอง:

สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงทำงานเพื่อฟื้นฟูทุกสิ่ง แม้กระนั้น พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.