ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020


ไม่เชื่อหรือสัตย์ซื่อ

 

เตรียมจิตใจ:

ในวันนั้น รากของเจสซี จะตั้งขึ้นเป็นสัญญาณแก่ชนชาติทั้งหลาย ... องค์เจ้านายจะยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกไปเป็นครั้งที่สอง เพื่อจะเอาคนที่เหลืออยู่” (อิสยาห์ 11:10,11) พึงระลึกว่าพระเจ้าจะทรงมีคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์เสมอ

 

อ่าน : มาลาคี 3:6-18

 

แล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระยาห์เวห์จึงพูดคุยกัน พระยาห์เวห์ทรงฟังและทรงได้ยิน มีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำเฉพาะพระพักตร์พระองค์ คือบันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระยาห์เวห์และยกย่อง พระนามของพระองค์ไว้มาลาคี 3:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

วันนี้เราจะพบข้อกล่าวหาของพระเจ้าที่ต่อต้านอิสราเอลที่กบฏ  การถวายเครื่องบูชาที่ไม่ได้มาตรฐาน การนมัสการที่ว่างเปล่า ง่ายๆ การหย่าร้างเพื่อประโยชน์ของตัวเอง และการบูชาเทพเจ้าต่างด้าว และมาตอนนี้ ล้มเหลวที่ถวายให้พระเจ้าอย่างถูกต้อง ทำไม (ข้อ 14)? พวกเขาคิดว่ามันเปล่าประโยชน์ ไม่ได้อะไรจากการเชื่อฟังและปรนนิบัติพระเจ้า แล้วยุ่งยากไปทำไมแต่พระเจ้าพูดอีกอย่างหนึ่ง (ข้อ 10-13) ขณะที่คนส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะฟัง ส่วนผู้ที่ยังคงสัตย์ซื่อจะเป็นคนของพระองค์ เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระองค์ ตามที่พระเจ้าตั้งใจไว้เสมอ (ข้อ 17,ดู อพยพ 19:5)

เราอยู่ในที่แตกต่างกัน  คริสเตียนแตกต่างในเรื่องที่ว่า เราควรจะให้อย่างไรและให้เท่าไหร่ แม้ว่าสำหรับคนจำนวนมาก ความคิดเกี่ยวกับการถวายสิบลด เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์ (ข้อ 10)  แต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันกับยูดาห์ นั่นคือ ทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้า และเราดูแลบนความเชื่อใจ ความใจกว้างต่อพระเจ้าไม่เคยสูญเปล่า ความคิดที่ว่า ถ้าเราให้กับพระเจ้า มันจะอัตโนมัติส่งผลต่อความมั่งคั่งทางการเงิน ความคิดนี้ไม่มีพื้นฐานในพระคัมภีร์ แต่การให้เป็นวิธีการของพระคุณ และจะนำพระพรของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเรา ในความหมายที่กว้างที่สุด พระเจ้าทรงเห็นความรักและการนมัสการของเรา (ข้อ 14,15)  เราจะต้องไม่สูญเสียไป

 

ตอบสนอง:

บางทีอาจเป็นเวลาที่จะทบทวนการถวายของคุณแด่พระเจ้า - ในรูปของเงิน เวลา และการรับใช้?

 

 
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.