ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม

 

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020


ชำระให้บริสุทธิ์

 

เตรียมจิตใจ:

และคนทั้งหลายจะเรียกพวกเขาว่าชนชาติบริสุทธิ์ผู้รับการไถ่ไว้แล้วของพระยาห์เวห์และเขาจะเรียกท่านว่าถูกเสาะหามาเมืองที่ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง” (อิสยาห์ 62:12) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณ

 

อ่าน : มาลาคี 2:17-3:5

พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่านี่แน่ะเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและองค์เจ้านายผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกะทันหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูซีท่านกำลังมาแล้วมาลาคี 3:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พวกเราส่วนใหญ่พบว่าจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเป็นครั้งคราว พระเจ้าก็ไม่แตกต่างกัน พระองค์ไม่ได้เตรียมที่จะทิ้งให้สิ่งต่างๆอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ อิสราเอลอาจได้หันเหไปจากพระเจ้าและทำในสิ่งที่พวกเขาเองต้องการโดยเชื่อว่าพระเจ้าไม่สนใจเรื่องความยุติธรรม (ข้อ 17) แต่นั่นไม่ใช่คำสุดท้าย พระเจ้าได้เข้ามาและเสนอให้ความหวังใหม่ พระองค์จะเสด็จมาพระสัญญาที่ในที่สุดสำเร็จในพระเยซูยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้ตระเตรียมหนทางนั้นทูตมาก่อนและจากนั้นเป็นองค์เจ้านายเอง (3:1) ในช่วงคริสต์มาสเราได้เห็นถึงวิธีที่พระสัญญาสำเร็จโดยเริ่มจากที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อชำระความสกปรกไม่เป็นระเบียบที่สร้างจากบาปของมนุษย์

พระเจ้าต้องการคนบริสุทธิ์ที่ดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระองค์ พระองค์รู้ว่าเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ด้วยตัวเราเอง ดังนั้นในความรักของพระองค์ พระองค์จึงส่งพระเยซูมาช่วยเราจากบาป และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาดำเนินต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ข้อ 3 และ 4 จะให้เห็นผลลัพธ์ ความสัมพันธ์ที่ได้รับฟื้นฟูและการนมัสการที่เป็นที่ยอมรับฟังดูดีแต่การชำระให้บริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายหรือปราศจากความเจ็บปวดและสำหรับผู้ที่ยังคงอยู่ในการกบฏให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางและมีพฤติกรรมอธรรมจะมีผลต่างๆตามมา (ข้อ 5)

 

ตอบสนอง:

ไฟของผู้ทำให้บริสุทธิ์สิ่งเดียวที่ใจข้าปรารถนาคือจะเป็นผู้บริสุทธิ์โปรดชำระข้าให้บริสุทธิ์เพื่อพระองค์’ (Brian Doerksen, 1990)
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.