ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2020


บทนำสู่พระธรรมมาลาคี

พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ

 

วันนี้เราอ่านมาถึงพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแล้ว - มาลาคี เป็นหนึ่งในสิบสองเล่มในหมวดผู้เผยพระวจนะน้อย เช่นเดียวกับผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ

เราได้ยินพระเจ้าตรัสกับอิสราเอล ชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มและประชากรของพระเจ้าทุกหนแห่ง ผ่านผู้เผยพระวจนะมาลาคี (1:1) ซึ่งเขียนในช่วงเวลาประมาณ 430 ก่อนคริสตศักราช น่าสนใจที่เราได้ยินคำโต้ตอบในการตอบสนองของประชาชนและของปุโรหิตต่อพระวจนะของพระเจ้า เช่น พระองค์ได้ทรงรักเราอย่างไร? เราได้ดูหมิ่นพระนามและทำให้พระองค์เป็นมลทินอย่างไร? (1:2,7) เหตุใดพระองค์จึงไม่รับเครื่องบูชา? พวกเราทำให้พระองค์อ่อนพระทัยอย่างไร? (2:14,17)  เราทั้งหลายจะทำอย่างไร ถึงจะได้กลับมา? เราได้กล่าวใส่ร้ายพระองค์อย่างไร? (3:7,13)

พระธรรมมาลาคีสะท้อนให้เห็นว่า อิสราเอลในขณะนั้นไม่ได้แข็งแกร่งรุ่งเรือง แต่อยู่ในช่วงของการถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย ยูดาห์กลายเป็นเขตปกครองในจักรวรรดิเปอร์เซีย  การอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติ ชาวอิสราเอลก็ค่อยๆ สูญเสียความเชื่อในความรอดและความยุติธรรมของพระเจ้า อีกทั้งการถวายบูชาไป สถานการณ์ที่กล่าวถึงในมาลาคีใกล้เคียงกับที่กล่าวถึงในเอสราและเนหะมีย์ ซึ่งรวมถึงการถวายเครื่องบูชา การถวายสิบลด(ทศางค์) การแต่งงานกับต่างชาติ การหย่าร้าง การกดขี่คนชายขอบ ฯลฯ  ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงตำหนิและกล่าวตักเตือนพวกเขาให้หันกลับมาหาพระองค์และพระองค์ทรงสัญญาจะกลับมาหาพวกเขา (3:7)  การช่วยให้รอดและวันแห่งการพิพากษาใกล้จะมาถึง และพระองค์จะทรงส่งเอลียาห์มาทำงานแห่งการคืนดีก่อนวันแห่งพระเจ้าที่จะมาถึง (4:5)

ใน 4 บทสั้นๆ ของพระธรรมมาลาคี ซึ่งได้บันทึกการโต้ตอบระหว่างคนกับพระเจ้า และก็ไม่ยากที่เราจะได้ยินน้ำเสียงที่บ่นหรือต่อว่าจากคน สำหรับผู้เชื่อบางคนจะอารมณ์เสียเพราะถือเป็นการกบฏ  แต่พระเจ้าทรงอดทนรับไว้ ในหนังสือบอกเราว่า ประชาชนไม่ได้เพราะสถานการณ์ที่ลำบากตัดขาดการสื่อสารกับพระเจ้า แต่กลับยึดพระเจ้าไว้ไม่ปล่อย ขอการตอบสนองจากพระเจ้า ผลก็คือ พระเจ้าไม่เพียงแต่ตอบสนอง ยังประทานพระสัญญา 

ผู้เขียน: จอห์น เกรยสตัน (John Grayston)

จอห์น เป็นที่ปรึกษาทางพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์ให้ SU  และยังผูกพันกับการเขียน การเดินทางไปเทศนาและสอน จอห์นเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้นำที่ Tile Kiln Church ในเมือง Chelmsford เขามีลูกที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว 2 คน และหลาน 7 คน

 

พลังประจำวันวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2020

พระองค์ไม่ได้รักเราหรือ

 

เตรียมจิตใจ:

เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้น เราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคง

(เยเรมีย์ 31:3ใคร่ครวญความมหัศจรรย์ของความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณ

 

อ่าน : มาลาคี 1:1-5; 2:10-16

พระยาห์เวห์ตรัสว่า เราได้รักเจ้าทั้งหลาย”  มาลาคี 1:2

สำรวจและใคร่ครวญ:

สิ่งต่างๆ ไม่ใช่จะเป็นไปตามความคาดหวังเสมอ  อิสราเอลรู้เรื่องนี้ดี ในความผิดหวังและท้อแท้ พวกเขาสงสัยในความรักของพระเจ้า แม้เมื่อพวกเขาได้รับการรับรองถึงความรักของพระองค์ พวกเขากลับโยนกลับมาที่พระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงเตือนพวกเขาว่า พวกเขาเป็นคนพิเศษของพระองค์ (ดูอพยพ 19:5) เราควรทำความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนนี้อย่างไร แต่เราได้เกลียดเอซาวต้องการพื้นที่มากกว่าที่เรามีในที่นี้ แต่นี่อาจเป็นวิธีที่บอกว่าพระเจ้ารักอิสราเอลมากกว่าที่เขียนว่าเกลียดเอซาวจริงๆ

พระเจ้าก็มีเรื่องที่ต้องกังวล ในข้อที่เรายังไม่ได้อ่าน (เช่น 1: 8,13,14) พระองค์ได้ท้าทายพวกเขาในเรื่องนำสัตว์ไม่สมบูรณ์คือที่ป่วยหรือพิการมาถวายบูชา

ตอนนี้ก็เป็นการหย่าภรรยาของพวกเขาไปแต่งงานกับหญิงต่างด้าวและบูชาเทพเจ้าของพวกนาง การแต่งงานไม่ควรจบลงอย่างง่ายๆ ไม่เอาใจใส่หรือด้วยเหตุผลที่เห็นแก่ตัว

เราอยู่ในฐานะที่แตกต่างกันมากทั้งทางวัฒนธรรมและในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า  แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากเราในแง่ของเวลา  การอุทิศตน  การใช้ของประทานที่พระองค์ให้เรา ความซื่อสัตย์สุจริต และความซื่อสัตย์ในการแต่งงาน  อิสราเอลกล่าวหาว่าพระเจ้าทำผิดสัญญา แต่ความจริงคือพวกเขาเองที่ทำผิดสัญญาของพวกเขา  พระเจ้าไม่ได้หยุดรักเราเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระองค์  แต่เราจะพบว่าเราไม่สามารถสัมผัสถึงความรักนั้นได้อย่างเต็มที่อีกต่อไป

 

ตอบสนอง:

ฟื้นฟูความรักของคุณต่อพระเจ้า และทูลถามว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะแสดงออกถึงความรักนั้นได้เต็มที่ยิ่งขึ้น

 

 
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.