ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวันวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2020

คำถามของหัวใจ 

 

เตรียมจิตใจ:

คุณเคยโกรธพระเจ้าหรือไม่? และได้แก้ไขอย่างไร?

 

อ่าน : โยนาห์ 4:1-11

และพระยาห์เวห์ตรัสว่าการที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีแล้วหรือ?”” โยนาห์ 4:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

โยนาห์โกรธแล้วก็แสดงออกมาเขาสงสัยมานานแล้วถึงความเมตตากรุณาของพระเจ้าที่ยืดออกไปถึงศัตรูของอิสราเอล นีนะเวห์ได้ล้างผลาญทำลายอิสราเอลเป็นเวลาหลายสิบปี (นาฮูม 3:1–4) แต่พระเจ้าก็ระงับพระพิโรธจากพวกเขาเป็นที่เข้าใจได้ที่โยนาห์ตกใจอย่างมาก บางทีอาจกลัวเกี่ยวกับตำแหน่งของอิสราเอลต่อพระพักตร์พระเจ้า (ข้อ 2) เขาจึงต้องการที่จะตายเท่านั้น (ข้อ 3)

การตอบสนองของพระเจ้าคือพระคุณ เปิดเผยทั้งปฏิกิริยาที่อ่อนโยนและสะเทือนอารมณ์ความโกรธทำให้หัวใจของโยนาห์บกพร่องปิดกั้นความยิ่งใหญ่ของพระประสงค์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงเข้ามาเคียงข้าง ทรงอดทนใช้เรื่องที่กำบัง/ต้นละหุ่ง’  (ข้อ 5) ที่จะให้โยนาห์เรียนรู้หัวใจของพระองค์   คำถามของพระเจ้าเกี่ยวกับสิทธิของโยนาห์ที่จะโกรธชี้ไปยังสิทธิของพระเจ้าเอง (ข้อ 11) ที่จะรักสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

เราก็เช่นกันติดอยู่ในกฎเกณฑ์ของเราเองเกี่ยวกับพระเจ้า เมื่อเร็วๆนี้ผู้หญิงคนหนึ่งแบ่งปันกับข้าพเจ้าว่าเธอปรารถนาที่จะหันกลับมาหาพระเจ้าซึ่งได้ต่อต้านขัดขืนมาจนถึงวัยสูงอายุเธอรู้สึกเหมือนเสแสร้งที่จะขอให้พระเจ้ารักเธอในตอนนี้ เราได้พูดคุยกันถึงอุปมาเรื่องพระคุณ เธอไม่เห็นด้วยกับความเมตตากรุณาจนกระทั่งถูกท้าทายให้พิจารณาถึงอภิสิทธิ์ของพระเจ้าในการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆการไม่ยอมรับความเมตตากรุณาเป็นการปฏิเสธทั้งตัวเธอเองและพระเจ้า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าความคิดเล็กๆของเรา พระองค์จะทรงแสดงพระเมตตาและพระพิโรธตามพระประสงค์ของพระองค์   พระคุณของพระองค์ยื่นไปถึงแม้แต่กับศัตรูของพระองค์ (ข้อ10,11) คือพระเจ้าองค์เดียวกันนี้เองที่อดทนท้าทายและสอนเราเพื่อว่าเราจะได้รู้จักพระองค์ตามที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆ

 

ตอบสนอง:

พิจารณาการใช้ชีวิตที่ไม่ทำให้พระเจ้าหรือตัวคุณเองผิดหวัง และยอมรับว่าพระเจ้าทรงรักคุณในตอนนี้ นั่นเป็นพระคุณ ให้กลับใจและเปิดใจต่องานของพระเจ้าในตัวคุณ - ดำเนินชีวิตตามความมุ่งหมายของพระเจ้าในตัวคุณ
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.