ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020

เหตุผลที่ควรขอบพระคุณ

 

เตรียมจิตใจ:

ลองคิดดูว่า คุณจะรู้สึกวิเศษแค่ไหน ที่ได้ออกไปข้างนอกกับพระเยซู ได้รับฟังพระวจนะทุกคำของพระองค์ แม้เวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย รู้สึกหิว แต่ก็ไม่สามารถดึงตัวเองให้ห่างออกจากพระองค์

 

อ่าน : ลูกา 9:10-17

แต่พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด เขาทูลว่า เราไม่มีอะไรมาก มีแค่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว นอกเสียจากจะไปหาซื้ออาหารให้ประชาชนทั้งหมดนี้ลูกา 9:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เมืองเบธไซดาที่ห่างไกลกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้าพเจ้าเมื่อสามปีที่แล้ว ที่เมืองฮัลล์ เมืองวัฒนธรรมปี 2017 ในประเทศอังกฤษ ได้มีกลุ่มคริสเตียนในเมืองนี้เข้ามารวมตัวกันเพื่อจำลองเหตุการณ์และเฉลิมฉลองเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ด้วยวิธีการที่ดูแปลก คือมีการถักรูปปลาหลายพันตัวและแจกจ่ายแซนด์วิชปลาฟรีให้กับทุก คน

          ย้อนกลับไปที่เมืองเบธไซดา พระเยซูทรงกำลังต้อนรับฝูงชน ตรัสสั่งสอนถึงแผ่นดินของพระเจ้า และทรงรักษาโรค (ข้อ 11) ขณะที่พวกอัครสาวกเองก็ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ คือพยายามมีส่วนร่วมโดยเสนอพระเยซูให้ส่งฝูงชนไปตามหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่แถวนั้น เพื่อพวกเขาจะได้หาที่พักและอาหารกันเอาเอง (ข้อ 12 ) แต่พระเยซูทรงมีความคิดอย่างอื่น พระองค์ทรงขอพระพรสำหรับอาหารที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย แล้วทรงหักส่งให้พวกสาวกเอาไปแจกจ่ายให้แก่ฝูงชน มันดูเหมือนกับของขวัญที่เพียงแค่แจกจ่ายต่อไปเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่พวกเขาจะได้กินกันจนอิ่มอย่างน่าอัศจรรย์แล้ว (ข้อ 16 ) พวกสาวกยังเก็บเศษอาหารที่เหลือนั้นได้ถึงสิบสองตะกร้า (ข้อ17) ไม่มีของที่ถูกทิ้งให้เสียเปล่าไปเลย

          พระเจ้าก็อาจทรงมีความคิดอย่างอื่นสำหรับพวกเราเช่นกันด้วย บ่อยครั้งที่ดูเหมือนว่า เป็นงานของเราที่จะต้องหาหนทางแก้ไขปัญหาสำหรับความต้องการและปัญหาของเราและผู้อื่นเอง แต่ถ้าเรายอมให้พระเยซูทรงเข้ามาจัดการแทนด้วยวิธีการของพระองค์ ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหน

 

ตอบสนอง:

ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดทรงอวยพระพรทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มอบถวายแด่พระองค์ ไม่ว่ามันจะเป็นของที่เล็กน้อยเพียงไร ขอทรงโปรดประทานความเต็มใจและโอกาสแก่ข้าพระองค์ในการแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้อื่นและที่จะรับใช้ผู้อื่นในพระนามของพระองค์ อาเมน
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.