ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม

 

พลังประจำวันวันอังคารที่19 พฤษภาคม 2020

 
ไม่เหลียวหลังกลับ

 
เตรียมจิตใจ:

คุณเคยมีความรู้สึกไม่เป็นที่ต้อนรับในสถานที่ไหนบ้างไหม? แล้วคุณมีการตอบสนองอย่างไร? ทูลขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรจะอยู่ในสถานการณ์นั้นและเมื่อไหร่ที่คุณควรจะไป

 
อ่าน : ลูกา 9:1-9

ถ้ามีใครไม่ต้อนรับพวกท่านเมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีดินออกจากเท้าของท่านเพื่อเป็นประจักษ์พยานต่อต้านพวกเขาลูกา 9:5

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ข้าพเจ้าเคยทำงานให้กับสถาบันคนตาบอดของท้องถิ่นในเมืองของข้าพเจ้าโดยออกไปเยี่ยมเยียนคนตาบอดตามบ้านโดยรวมแล้วคนส่วนใหญ่พร้อมที่จะรับฟังและรับคำแนะนำของข้าพเจ้าแต่มีเพียงบางครั้งเท่านั้นที่ข้อเสนอแนะของข้าพเจ้าถูกปฏิเสธจนหมดจนทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกทนทำงานนี้ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วถึงเวลานั้นก็เป็นการยากที่จะไม่สะบัดผงคลีดินออกจากเท้าแล้วเดินจากไป

เมื่อพวกสาวกได้รับการฝีกสอนจากพระอาจารย์ของพวกเขามาระยะหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะแยกย้ายกันออกไปทำงานตามลำพัง (ข้อ 2) พวกเขาได้รับการเตรียมพร้อมขั้นสุดท้ายโดยการได้รับฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูพวกเขาจะต้องออกไปโดยไม่เป็นภาระโดยไม่เอาอะไรไปใช้ตามทาง (ข้อ 3 ) และไม่ไปอยู่ในเมืองที่ไม่ต้อนรับพวกเขา (ข้อ 5 ) เป็นวิธีปฏิบัติของคนยิวที่จะสะบัดผงคลีดินออกจากเท้าของพวกเขาเมื่อเดินทางเข้าไปในดินแดนของคนต่างชาติเพื่อขจัดเศษดินที่เป็นมลทินออกจากเท้าของพวกเขาโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองอีกนี่คือสิ่งที่พวกสาวกจะต้องทำเมื่อเดินทางไปเพื่อประกาศแผ่นดินของพระเจ้า

มีบางครั้งที่พวกเราอยากจะออกไปจากสถานที่หรือสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่เป็นอย่างมากแต่มันก็อาจทำได้ไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะอาจเป็นพระประสงค์ของพระเยซูก็ได้ที่จะให้เราอดทนอยู่ที่นั่นต่อไปเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นพยานเพื่อพระองค์จนกว่าพระองค์จะทรงเปิดหนทางข้างหน้าให้แก่เรา
 
 
ตอบสนอง:
ข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะทรงเรียกให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่หรือใหัข้าพระองค์ทั้งหลายไปเราก็ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอขอทรงโปรดช่วยเราให้มีชีวิตเช่นนั้นที่พระองค์ทรงเรียกอาเมนพลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.