ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม

 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2020

จงเชื่อเท่านั้น

 
 
เตรียมจิตใจ:
 
ถ้าคุณมีงานที่สำคัญเท่าๆกันสองอย่างที่ต้องจัดการคุณมีวิธีเลือกอย่างไรว่าจะให้ความสำคัญกับงานอันไหนก่อน?

 
อ่าน : ลูกา 8:40-56

พระองค์จึงตรัสกับนางว่าลูกหญิงเอ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดลูกา 8:48

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ในระหว่างเดินทางกลับมากาลิลีพระเยซูทรงได้รับการต้อนรับจากฝูงชนซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสิ้นหวังในท่ามกลางฝูงชนนั้นมึคนสองคน (ไยรัสกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง) ซึ่งมาหาพระเยซูด้วยความทุกข์ร้อนที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ทั้งสองคนมีเหมือนกันก็คือความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซู

ความจริงเด็กหญิงคนที่ป่วยหนักคนนั้นได้เสียชีวิตลงแล้ว (ข้อ 49) พระเยซูทรงทราบเรื่องทั้งหมดดีว่าบิดามารดาของเด็กนั้นคงไม่สามารถปลอบโยนให้หายจากความโศกเศร้าได้แต่พระองค์ก็ทรงทราบอีกว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือความตายและความเจ็บป่วยและในการเดินทางครั้งนี้พระองค์ทรงมีภารกิจเร่งด่วนอย่างอื่นอีกที่ต้องทำ

ในขณะที่ผู้หญิงที่เป็นโรคโลหิตตกได้รับการรักษาโดยปราศจากการแทรกแซงอย่างตั้งใจของพระเยซูแต่พระเยซูทรงทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและพระองค์ทรงต้องทำอะไรอีกผู้หญิงคนนี้จำเป็นต้องได้รับคำยืนยันว่านางได้หายโรคแล้วและกลับไปเป็นสุขนางจำเป็นต้องได้รับการชี้แนะให้เดินก้าวออกมาจากการปกปิดตัวเองและประกาศความเชื่อศรัทธาของนางต่อหน้าสาธารณชน
 
ทั้งลูกสาวของไยรัสและผู้หญิงนิรนามคนนี้จะต้องจดจำวันนี้ไปจนตลอดชีวิตเพราะทั้งสองคนต่างได้รับการแตะต้องสัมผัสโดยฤทธิ์อำนาจที่เหนือกว่าทุกสิ่งที่พวกเขาอาจนึกฝันได้และเหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้นำความหวังมาสู่พวกเราทั้งหลายด้วยว่าไม่ว่าปัญหาของพวกเราทั้งหลายจะดูเหมือนไม่มีทางแก้ไขเพียงไรแต่พระเยซูก็ทรงสามารถจะเข้ามาช่วยแตะต้องเราทั้งหลายด้วยวิธีการที่เราไม่อาจลืมเลือนได้

 
ตอบสนอง:

พระเยซูทรงตรัสกับไยรัสว่าอย่ากลัวจงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกจะหายดีใช้เวลาเฝ้าเดี่ยววันนี้คิดไตร่ตรองดูว่าคำพูดเหล่านี้มีความหมายอะไรกับคุณเป็นส่วนตัวและมีความหมายอะไรกับคนอื่นที่คุณรู้จักซึ่งต้องการได้รับการสัมผัสจากพระเยซูด้วย 
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.