ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020

การเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานของพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ:

คิดถึงเวลาที่คุณได้มีประสบการณ์ถึงความดีของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์

 

อ่าน : สดุดี 85

ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกันความชอบธรรมและสันติภาพจะจูบกัน

สดุดี 85:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

กาลครั้งหนึ่งเมื่อทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนั่นคือใจความสำคัญในข้อ 1-3 โดยเฉพาะพระเจ้าทรงใจกว้างกับประชากรของพระองค์ให้อภัยความผิดบาปของพวกเขา

แต่ผู้เขียนบทสดุดีนี้อาจพูดมาจากอีกสถานที่หนึ่งคงเป็นเวลาของความสูญเสียในชีวิตของอิสราเอลอาจเป็นช่วงที่พวกเขาถูกเนรเทศ ดังนั้นคำอธิษฐานจึงเป็นขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับคืนอีก” (ข้อ 4) ส่งคืนเรากลับสู่ที่เราเคยมีประสบการณ์เป็นคำอธิษฐานเพื่อการเชื่อมต่อกับพระเจ้าอีกครั้ง 

ความเข้าใจที่สำคัญของสดุดีบทนี้คือว่าความรู้สึกว่าอยู่ห่างจากพระเจ้าในปัจจุบันไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่สัตย์ซื่อพระองค์ทรงสัญญาสันติสุข (ข้อ 8) แต่บางอย่างได้แยกประชากรของพระเจ้าจากแหล่งที่มาของความปีติยินดีของพวกเขา (ข้อ 5,6) สดุดีบทนี้จบด้วย 4 ข้อที่เฉลิมฉลองของขวัญจากพระเจ้าคือความซื่อสัตย์และความชอบธรรม (ข้อ 10-13) ดังนั้นการตอบสนองต่อความรู้สึกที่เหินห่างจากพระเจ้าไม่ใช่ความสงสัยในความดีของพระองค์แต่เป็นความปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กับพระองค์ 

สังเกตการผนึกกันของการประเมินปัญหาด้วยความซื่อสัตย์กับความมั่นใจว่าพระเจ้าดีนี่เป็นแบบฉบับของการที่พระธรรมสดุดีปรับความปรารถนาแห่งหัวใจของเราขณะที่เราแสวงหาที่จะได้ยินสิ่งที่พระเจ้าจะตรัส’ (ข้อ 8) บทสดุดีนี้จบด้วยคำกริยาที่ให้ชีวิตทำให้อบอุ่นใจและความอุดมสมบูรณ์เช่นคำว่าจูบ, งอก, เกิดผล,... พระธรรมบทนี้เป็นบทสดุดีสำหรับอารมณ์ความรู้สึกและความเข้าใจของเรา

 

ตอบสนอง:

ขณะเมื่อคุณดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้มองหาเครื่องหมายความดีของพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของคุณขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อชีวิตคุณดำเนินไป

 พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.