ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2020


ความกลัวและอัศจรรย์ใจ

 
เตรียมจิตใจ:
อะไรคือสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดที่คุณเคยเผชิญมา? คุณรู้สึกถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้ากับคุณบ้างไหม? จงขอบพระคุณพระเจ้าที่ไม่ว่าเราจะรู้สึกหวาดกลัวเพียงใดพระองค์ก็ยังทรงสถิตอยู่กับเราและพระองค์จะทรงกระทำหน้าที่ของพระองค์

 
อ่าน : ลูกา 8:22-25

พวกเขาจึงมาปลุกพระองค์ร้องว่าพระอาจารย์พระอาจารย์เรากำลังจะจมน้ำตายพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบลูกา 8:24

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ขณะที่พระเยซูทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายและบรรทมหลับไปบนเรือโดยไม่ทรงทราบว่ากำลังมีพายุหนักเกิดขึ้นพวกสาวกที่ตกใจกลัวจีงพากันมาปลุกพระองค์ (ข้อ 24 ) ทันใดนั้นพระองค์จีงทรงห้ามลมและคลื่นให้สงบลงคำเพียงไม่กี่คำแต่ซ่อนไว้ถึงอารมณ์ที่แสนปั่นป่วนของพวกเหล่าสาวกเพราะพายุที่พัดหนักมากจนทำให้พวกเขาต้องรีบมาปลุกพระอาจารย์ของพวกเขาแต่พระเยซูกลับทรงสงบนิ่งท่ามกลางสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงกระทำก่อนแล้วจึงค่อยตรัสถามถึงความเชื่อของพวกเขาทีหลัง (ข้อ 25 )

 
พวกเราทุกคนต่างก็รู้จักความกลัวและในบางสถานการณ์ เราก็ผ่านพ้นมันมาได้อย่างเฉียดฉิวบางครั้งในท่ามกลางมรสุมของชีวิตเราปรารถนาที่จะให้พระเยซูทรงเสด็จเข้ามาช่วยทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปในทันทีแต่บ่อยครั้งที่พระองค์กลับทรงอนุญาตให้เราได้รับประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้มองเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสามารถกระทำได้และในภายหลังเราจะได้มีเวลารำลึกถึงวิธีการช่วยกู้ของพระองค์
 
ในข้อที่ 25 พวกสาวกยังคงมีความหวาดกลัวอยู่แต่ไม่ใช่ความกลัวแบบเดิมอีกต่อไปแต่เป็นความกลัวและอัศจรรย์ใจในการได้รู้จักกับองค์พระเยซูและรับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ

 
ตอบสนอง:
ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นเสื้อชูชีพในมรสุมชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอโปรดทรงเตือนให้ข้าพระองค์ระลึกเสมอว่าชีวิตของเราอยู่ภายใต้อารักขาของพระองค์เสมอและพระองค์จะทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความเปรมปรีดิ์เอเมน
 
 พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.