ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020

รับฟังให้มากขึ้น

 

เตรียมจิตใจ:

ถ้าคนตอบก่อนจะได้ยิน ก็เป็นความโง่และความขายหน้าแก่เขา” (สุภาษิต 18:13) คุณเคยเป็นแบบนั้นบ้างไหม ทูลขอพระเจ้าที่จะประทานความอดทนและความเข้าใจแก่คุณในทุกๆ เวลา

 

อ่าน : ลูกา 8:16-21

เพราะฉะนั้น จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่พวกท่านได้ยินได้ฟัง คนที่มีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่คนนั้น แต่คนที่ไม่มี  แม้แต่สิ่งที่เขาคิดว่ามีอยู่นั้น ก็จะทรงเอาไปจากเขาลูกา 8:18 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อไม่นานมานี้ หลอดไฟนีออนในห้องครัวของข้าพเจ้าเกิดกระพริบ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงคุณค่าอันแท้จริงของแสงสว่างที่มาอย่างคงที่สม่ำเสมอ ไม่ใช่ติดๆ ดับๆ อยู่ตลอดเวลา ในที่นี้ พระเยซูทรงใช้ภาพของตะเกียงที่ให้แสงสว่างเป็นตัวอย่าง แล้วทรงกลับไปพูดถึงเรื่องการได้ฟังและการได้ยินอีกครั้งอย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าสงสัยว่าบางครั้งการฟังของข้าพเจ้าอาจจะติดๆ ดับๆ เหมือนอย่างหลอดไฟในห้องครัวของข้าพเจ้าหรือไม่

มีผู้คนมากมายในปัจจุบันที่อาจจะไม่ได้รับการฟังอย่างถูกต้องและเพียงพอจากผู้อื่น บางทีอาจจะเป็นเพราะพวกเขาอยู่ตัวคนเดียว หรืออาจเป็นเพราะการดำเนินชีวิตในแต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็วจนไม่มีใครสนใจฟังใคร 

การฟังมีความแตกต่างจากการได้ยินเป็นอย่างมาก เราอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจฟังสิ่งต่างๆ ที่เป็นเสียงประกอบอยู่เบื้องหลังชีวิตของเรามากเท่าไร การรับฟังที่ถูกต้องนั้น เราจะต้องใช้สมาธิอย่างจดจ่อ ในการฟังพระวจนะของพระเจ้าก็เช่นเดียวกัน ข้อ 21 บอกเราว่า เราไม่สามารถจะได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจรับฟังด้วยความระมัดระวัง แล้วพยายามนำสิ่งที่เราได้ยินไปปฏิบัติ การนำสิ่งที่เราได้ยินซึ่งมิใช่สิ่งที่เรารู้มาก่อน แล้วไปปฏิบัติตาม จะทำให้เกิดผลของการฟังอย่างแท้จริง เราจะต้องนำวิธีนี้ไปใช้ หรือมิฉะนั้นก็จะไม่ได้อะไร

 

ตอบสนอง:

ท้ายที่สุดนี้ ลองใคร่ครวญว่าคุณได้รับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ามากเท่าไหร่ และคุณได้รับฟังผู้อื่นมากแค่ไหน  ทั้งสองสิ่งมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่  จงทูลขอพระเจ้าที่จะทรงทำให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดีและให้ความสนใจในการรับฟังผู้อื่นให้มากขึ้น

 
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.