ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2020

 
แขกที่ไม่ไดัรับเชิญ

 
เตรียมจิตใจ:

คิดถึงมื้ออาหารที่คุณรู้สึกเพลิดเพลินอยู่กับมิตรสหายของคุณอะไรคือสิ่งที่ทำให้อาหารมื้อนั้นมีความพิเศษจะเป็นเพราะเจ้าภาพเพราะกลุ่มเพื่อนฝูงหรือเพราะอาหารหรือเพราะทุกอย่างรวมกัน

 
อ่าน: ลูกา 7:36-50

นี่แนะมีหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นคนบาปเมื่อรู้ว่าพระองค์กำลังเสวยอาหารอยู่ในบ้านของฟาริสีคนนั้นนางจึงนำผอบน้ำมันหอมมาลูกา7:37

 
สำรวจและใคร่ครวญ:
ในที่นี้เรามองเห็นงานเลี้ยงอาหารมื้อเย็นจากหลายมุมมองเราได้เห็นหญิงคนบาปคนหนึ่งที่เข้ามาในงานโดยไม่ได้รับเชิญ(ข้อ 37) นางรีบเข้ามาเพียงเพื่อที่จะได้พบพระเยซูเพื่อจะหลั่งน้ำตาและชโลมน้ำมันหอมอันมีค่ายิ่งของนางในอีกมุมหนึ่งเราได้มองเห็นฟาริสีที่ชื่อซีโมน(ข้อ 39 ) ผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมและรีบด่วนสรุปความเห็นของตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กลับพบว่ามันกลับตาลปัตรเราได้เห็นพระเยซูผู้ซึ่งแม้ขณะกำลังเอนพระกายพักก็ยังทรงมีเวลาให้สำหรับทั้งหญิงที่ต้องการความรักและการยกโทษและกับการจัดการกับความคิดเห็นที่มีอคติของซีโมน
 
แม้ซีโมนจะทำในสิ่งที่พวกเพื่อนฟาริสีคนอื่นของเขาไม่ค่อยทำคือการเชื้อเชิญพระเยซูให้เสด็จเข้ามาในบ้านของเขาแต่เขาก็ยังรู้สึกมีความจำเป็นที่จะต้องแยกตัวเองออกมาโดยแสดงความคิดเห็นต่าง(ข้อ 39 ) แต่พระเยซูกลับทรงชี้ให้เขาเห็นว่าเขาได้บกพร่องในหน้าที่ของเจ้าภาพอย่างไรเพราะเขาได้ให้น้อยกว่าสิ่งที่เขามีทั้งหมดเป็นอย่างมาก(ข้อ 44-46 )
 

บางทีพวกเราเองก็มีแนวโน้มที่จะยืนดูพระเยซูอยู่ห่างและพยายามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระองค์โดยตรงแต่ถ้าเราปรารถนาที่จะติดตามพระองค์จริงๆ  เราก็ต้องเข้าไปหาพระองค์โดยตรงเช่นเดียวกับหญิงคนนั้นด้วยน้ำตาและของขวัญอันมีค่าของเราและนั่นคือการตอบสนองของคนบาปผู้ที่ได้รับการยกโทษ(ข้อ 47 ) เมื่อนั้นเราจึงจะได้รับคำตอบเหมือนหญิงผู้นั้นว่าความเชื่อของเธอทำให้เธอรอดจงไปเป็นสุขเถิด

 
ตอบสนอง:

ทูลขอพระเจ้าที่จะสำแดงให้คุณรู้ว่าคุณจะสามารถเป็นพรให้กับผู้อื่นได้อย่างไรและจงให้พรแก่เขาด้วยการแบ่งปันของประทานที่คุณได้รับ 
 พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.