ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม

 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2020

เป็นยิ่งกว่า...

 
เตรียมจิตใจ:
อะไรคือคำจำกัดความของคำว่าการอัศจรรย์สำหรับคุณทูลขอพระเยซูที่จะทรงสำแดงพระองค์กับคุณในวันนี้ด้วยความตื่นเต้นและรอคอย!

 
อ่าน: ลูกา 7:18-35

เมื่อสองคนนั้นไปหาพระองค์แล้วเขาก็ทูลว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อถามว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือ? หรือว่าเราจะต้องคอยอีกคนหนึ่ง?” ลูกา7:20

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

ข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าในฐานะนักเขียนข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำให้ทำมากกว่าพูดมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งแน่นอนว่าเรามักจะจดจำสิ่งที่เรามองเห็นได้มากกว่าสื่งที่เราได้ยินพระเยซูทรงบอกให้ศืษย์ของยอห์นกลับไปรายงานกับยอห์นในเรือนจำถึงภาพสิ่งอัศจรรย์ที่พวกเขาได้มองเห็น(ข้อ 21 )

อย่าลืมว่านี่คือยอห์นผู้ให้บัพติศมาผู้ซึ่งเคยได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆมาแล้วหรือว่ายอห์นกำลังพยายามบังคับให้พระเยซูประกาศว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์(ข้อ 19) หรือการถูกจองจำในคุกทำให้ยอห์นเพียงแต่ต้องการความมั่นใจว่านี่ไม่ใช่จินตนาการที่ท่านคิดเอาเองหรือท่านอาจกำลังสงสัยว่าทำไมพระเยซูจึงไม่เสด็จมาช่วยท่านออกจากคุก

จนเมื่อผู้ส่งข่าวของยอห์นได้กลับไปแล้วพระเยซูจึงได้ตรัสกับฝูงชนถึงยอห์นว่าท่านเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะ(ข้อ 26 ) คนเหล่านั้นที่ได้สัมผัสและรับบัพติศมาจากยอห์นทราบความจริงข้อนี้แต่พวกฟาริสีซึ่งไม่ได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองกลับไม่ยอมรับ(ข้อ 30)
 
พวกเราเคยมีความรู้สึกว่าพระเยซูควรเสด็จเข้ามาช่วยเราออกจากปัญหาที่เราพบในขณะนี้หรือไม่หรือพระองค์อาจทรงลืมเราแล้ว  ถ้าเราวางใจในพระองค์พระองค์ก็จะทรงช่วยเราแต่เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความคาดหวังและรับรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นยิ่งกว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากความคิดและจินตนาการของเราโดยสิ้นเชิง

 
ตอบสนอง:
จินตนาการถึงภาพที่คุณได้อยู่ที่นั้นกับพระเยซูและพระองค์ทรงเตือนคุณให้ระลึกถึงการอัศจรรย์ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงกระทำคิดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำในชีวิตของคุณแล้วจงสรรเสริญพระองค์พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.