ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020

 

บ้านที่รัก

 

เตรียมจิตใจ:

จดรายการสิ่งที่คุณรักเกี่ยวกับการใช้เวลากับพระเจ้า  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเข้าถึงพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์
 

อ่าน : สดุดี 84

 

จิตใจของข้าพระองค์ปรารถนา เออ อาลัยหา บริเวณพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ทั้งใจและกายของข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดี ถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

สดุดี 84:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเจ้าทรงตอบสนองด้วยความรักในแต่ละขั้นเล็กๆ ที่เราก้าวหาพระองค์ คุณเคยมีประสบการณ์ที่ก้าวออกไปต้อนรับคนที่รักที่จากไปและกลับมาหรือไม่? เมื่อคุณเข้าไปใกล้ คุณอาจเปลี่ยนเป็นวิ่งเข้ากอดอย่างอบอุ่น  ดูเหมือนในสดุดี 84 ผู้เขียนสดุดีอยู่ในภาวะที่วิ่งเข้ากอด เขามีความต้องการมากอย่างน่าประหลาดใจที่จะเข้าอยู่ในการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า ระยะทางระหว่างเขากับพระเจ้าได้กลายเป็นสุดที่จะทนได้ ช่างตรงกันข้ามกับการโต้แย้งของโยนาห์

ผู้เขียนสดุดีบทนี้ได้เทความรักให้กับพระเจ้าอย่างหมดใจ เขาเข้าใจพระคุณของพระเจ้า เขาเพียงแต่ปรารถนาที่จะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขาไปไม่ได้ ทั้งหมดในตัวเขาทั้งกายใจจิตโหยหาพระเจ้า (ข้อ 2) ร่ำร้องถวิลหาหรือสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลา เขาอิจฉาบรรดานกกระจอก ผู้ที่พำนักในพระนิเวศและผู้ซึ่งใฝ่ใจมุ่งหน้าไปยังเยรูซาเล็ม (ข้อ 3-7)  ชาวยิวรักที่จะไปยังพระวิหารในเยรูซาเล็ม ที่ซึ่งพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางประชากรของพระองค์

ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่สอนเราว่า ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้า (1โครินธ์ 3:16) พระองค์ทรงสถิตภายในเรา และเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์  เมื่อเราเชื่อวางใจในพระคุณและการอภัยโทษบาปผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราเองก็กำลังวิ่งไปหาพระเจ้า เป็นการเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้ซึ่งประทานพรและความสุข (ข้อ 12)

การทรงสถิตของพระเจ้าเช่นนี้เป็นการสมควร เป็นแรงบันดาลใจและต้องการการเฉลิมฉลอง

 

ตอบสนอง:

คุณจะทำอะไรได้บ้างในวันนี้ ที่จะเป็นการเฉลิมฉลองการได้อยู่ใน พระนิเวศของพระเจ้า (ข้อ 10)?
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.