ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม

 

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2020

ไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ:

กล่าวซ้ำถ้อยคำในบทเพลงคร่ำครวญ 3:22 ให้เป็นคำอธิษฐานแห่งการสรรเสริญ: ‘ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 25:18-30

พระองค์ตรัสอย่างเมตตาแก่ท่านและให้ที่นั่งที่มีเกียรติกว่าบรรดาที่นั่งของบรรดากษัตริย์ที่อยู่ในกรุงบาบิโลนกับพระองค์” 2 พงศ์กษัตริย์ 25:28

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ผู้เผยพระวจนะที่ได้พยากรณ์ถึงการทำลายอิสราเอลและยูดาห์ ก็ได้พยากรณ์ถึงข้อความแห่งความหวังนั่นคือพระเจ้าจะฟื้นฟูประชากรของพระองค์ผ่านประชาชนผู้เหลืออยู่ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าคือผู้ที่เหลืออยู่ในแผ่นดินหลังจากคนส่วนใหญ่ถูกเนรเทศไป

คุณสามารถจินตนาการถึงความหวังอันริบหรี่เมื่อผู้ที่เหลืออยู่รวมตัวกันรอบเกดาลิยาห์เจ้าเมืองยูดาห์และความหวังนั้นถูกทำลายไปเมื่อเกดาลิยาห์ถูกฆ่าตาย (ข้อ 25) ข้อ 26 คงจะทำให้ผู้อ่านชาวยิวตกใจแต่สิ่งที่คิดไม่ถึงก็ได้เกิดขึ้นประชากรของพระเจ้าผู้ที่เหลืออยู่ได้กลับสู่อียิปต์เพิกเฉยต่อคำเตือนของพระเจ้าผ่านเยเรมีย์ (เยเรมีย์ 42:19)

ราวกับว่าความสัมพันธ์และประสบการณ์ทั้งหมดของพวกเขากับพระเจ้า (การอพยพ,ประสบการณ์ที่ถิ่นทุรกันดาร, การตั้งรกรากที่ดินแดนแห่งพันธสัญญา) ไม่มีความหมายการละทิ้งแผ่นดินเป็นการที่ผู้ที่เหลืออยู่ละทิ้งพระเจ้า!

เมื่อปราศจากผู้ที่เหลืออยู่พระเจ้าจะฟื้นฟูประชากรของพระองค์ได้อย่างไรคำตอบนั้นมาจากเมื่อและที่ซึ่งเราคาดหวังน้อยที่สุด (ข้อ 27-30) หลังจากเป็นนักโทษในคุกบาบิโลน 37 ปีเยโฮยาคีนก็ได้รับความเมตตาที่ดูเหมือนไม่สมควร ถ้าพระราชาแห่งบาบิโลนแสดงความเมตตาแน่นอนพระเจ้าไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์แม้ว่าเมื่อเราคิดว่าเราอยู่ไกลจากความห่วงใยของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงยื่นเข้ามาใกล้เราด้วยพระเมตตา (ดูเอเฟซัส 2:12,13)

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้ว่ากำลังรู้สึกห่างไกลจากพระเจ้าหรือกำลังเผชิญสถานการณ์ที่สิ้นหวัง
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.