ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest




พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม

 

พลังประจำวันวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2020

ความร้ายแรงของบาป

 

เตรียมจิตใจ:

คุณเคยมองความบาปอย่างที่พระเจ้ามองหรือไม่? พิจารณาเยเรมีย์ 30:14 “เพราะเราตีเจ้าอย่างการโบยตีของศัตรูเป็นการลงโทษอย่างของคนโหดร้ายเพราะว่าความผิดของเจ้าก็ใหญ่โตและบาปของเจ้าก็มากมายเยเรมีย์ 30:14

 

อ่าน : 2 พงษ์กษัตริย์ 24:20 - 25:17

เศเดคียาห์ได้กบฏต่อพระราชาแห่งบาบิโลน” 2 พงศ์กษัตริย์ 24:20

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

การตอบสนองของมหาอำนาจบาบิโลนต่อการกบฏของเศเคดียาห์นั้นทันที (25:1) ได้คำนวณไว้แล้ว (25:2,3) และทั่วไปหมด (25:9,12) ช่างตรงข้ามกับความอดทนอดกลั้นที่พระเจ้าได้แสดงต่อยูดาห์! รุ่นสู่รุ่นได้ปฏิเสธพระองค์พระเจ้าได้วิงวอนและเตือนประชากรของพระองค์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะแต่ก็ไม่ได้ผล ความอดทนของพระเจ้าก็มาถึงที่สุดและปล่อยให้ยูดาห์เผชิญพระพิโรธในการกบฏของพวกเขา (24:20) 

เราอาจถามว่าทำไมพระเจ้าผู้ทรงรักยอมให้การทุกข์ทรมานที่น่ากลัวเกิดขึ้นกับมนุษย์อันเนื่องมาจากการถูกโอบล้อมโจมตี (25:3,9; ดูเพลงคร่ำครวญความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าที่ทรงพระพิโรธและพิพากษาตัดสินทำให้เราไม่สบายใจแต่แน่นอนพระเจ้าทรงเป็นความรักโมเสสสอนว่าพระเจ้าทรงกริ้วช้าอุดมด้วยความรักมั่นคงและทรงยกโทษบาปและการทรยศแต่กระนั้นก็ไม่ละเว้นการลงโทษ (กันดารวิถี 14:18) 

การลงโทษยูดาห์ที่มีความผิดเป็นการกลับพระพรแห่งพันธสัญญาพวกเขาถูกผลักไสจากที่ที่พระเจ้าทรงสถิตผ่านการถูกเนรเทศและพระวิหาร (สัญลักษณที่มองเห็นได้ถึงการทรงสถิต) ถูกทำลายทั้งหมด เนื่องจากผลของบาปนั้นร้ายแรงมากพระองค์ที่ทรงรับโทษแทนความบาปและการกบฏของเรานั้นแสนมหัศจรรย์!

 

ตอบสนอง:

พระเจ้าพระบิดาเราได้กบฏต่อพระองค์ทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่าเราขอคุกเข่าต่อพระพักตร์พระองค์ ขอขอบพระคุณและถวายสรรเสริญองค์พระเยซูคริสต์ผู้เผชิญการพิพากษาตัดสินแทนบาปผิดของพวกเราอาเมน




พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคม



Copyright © 2010 All Rights Reserved.