ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม

 

พลังประจำวันวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2020

ขจัดรูปเคารพออกไป

 

เตรียมจิตใจ:

มันหมายความว่าอย่างไร ที่เราจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ สุดความคิด และสุดกำลัง? ด้านไหนทำได้ง่ายที่สุด? ด้านไหนทำได้ยากกว่า?

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 23:1-25

พระราชาทรงยืนข้างเสา และทรงทำพันธสัญญาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ว่าจะดำเนินตามพระยาห์เวห์ และจะรักษาพระบัญญัติ พระโอวาท และกฎเกณฑ์ของพระองค์ ด้วยสุดจิตสุดใจ...” 2 พงศ์กษัตริย์ 23:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

การสำนึกผิดกลับใจของโยสิยาห์นั้นทำจริง  เรารู้เรื่องนี้เพราะทุกสิ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่พระองค์ได้พบกับพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้อ่านหนังสือธรรมบัญญัติ พระองค์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ (ข้อ 1) พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจในการนมัสการ (ข้อ 2) รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจด้วยการให้พระวจนะของพระเจ้า ปรับความคิดและการตัดสินใจของพระองค์ (ข้อ 3) และรักพระเจ้าด้วยสุดกำลัง เมื่อพระองค์ได้ปฏิรูปการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณของปะชาชนทั้งหมดอย่างเคร่งครัด 

57 ปีของการละทิ้งความเชื่อยาวนานพอที่การปฏิบัติบูชารูปเคารพ ได้มีการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเพณี ลักษณะที่รุนแรงถึงรากถึงโคนและขอบเขตในการปฏิบัติการกวาดล้าง หรือ 'ทำความสะอาด' ทางจิตวิญญาณของโยสิยาห์ บ่งบอกให้เห็นว่ารูปเคารพได้กลายเข้ามาหยั่งรากและแพร่กระจายไปอย่างลึกทีเดียว

ข้อ 4 ถึง 20 แย้มให้เห็นว่า โยสิยาห์เป็นผู้นำเองในการทำความสะอาดทางจิตวิญญาณของประชาชนในประเทศ พระองค์ทรงมุ่งมั่นตั้งใจ รอบคอบ และอุทิศตนเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการขจัดทุกสิ่งที่จะทำให้เบี่ยงเบนจากพระเจ้า เพื่อให้ประชาชนมีความเหมาะสมและพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าตามที่ได้มีบัญชา (ข้อ 21-23)  เราได้ขจัดรากเหง้าของพฤติกรรมและการปฏิบัติที่ชั่วร้ายในชีวิตของเราด้วยความเคร่งครัดแบบเดียวกันนี้หรือไม่?

 

ตอบสนอง:

พระเจ้าพระบิดา โปรดแสดงให้ข้าฯ เห็นทัศนคติและพฤติกรรมที่ดึงข้าออกห่างจากพระองค์  ด้วยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าเปลี่ยนแปลง เพื่อว่าข้าจะรับใช้พระองค์ด้วยสุดจิค สุดใจและสุดกำลัง อาเมน
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.