ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน- 4 พฤษภาคม

 

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2020

หัวใจที่ตอบสนอง

 

เตรียมจิตใจ:

อธิษฐานด้วยถ้อยคำในสดุดี 63:1 ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหย ที่ซึ่งไม่มีน้ำ

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 22:1-20

ส่วนพระราชาแห่งยูดาห์ผู้ใช้พวกเจ้ามาถามพระยาห์เวห์นั้น จงไปบอกเขาว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เรื่องบรรดาถ้อยคำที่เจ้าได้ยิน...” 2 พงศ์กษัตริย์ 22:18

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ความเช่ือศรัทธาจะยังคงมีชีวิตชีวาในประเทศที่เป็นปฏิปักษ์หรือเพิกเฉยต่อพระเจ้าได้อย่างไรในช่วงปีที่มนัสเสห์และพระราชโอรสของพระองค์ที่มีจิตวิญญาณเสรีและเป็นปีที่ซึ่งเป็นการทำลาย   ฮุลดาห์ผู้เผยพระวจนะหญิงได้เรียนรู้ที่จะปิดกั้นเสียงของวัฒนธรรมโดยรอบและฟังเพียงเสียงของพระเจ้าเท่านั้น  ดังนั้น เมื่อเวลามาถึง เธอก็พร้อมที่จะส่งข่าวสารของพระเจ้า (ข้อ 15–19)  นั่นเป็นความจริงของเราด้วยหรือไม่? 

ฮิลคียาห์ปุโรหิตรักษาความเช่ือศรัทธาให้คงอยู่อย่างเงียบๆ  สังเกตการสื่อสารข้อความของเขาและคำพูดของชาฟานราชเลขา ที่ถวายต่อกษัตริย์นั้นเป็นการกล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่ (ข้อ 8-10)  บางทีพวกเขาอาจคิดว่าโยสิยาห์จะเป็นอย่างพ่อและปู่ของพระองค์ที่เพิกเฉยต่อกฎหมายของพระเจ้า?  พวกเราเองที่ระมัดระวังในการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับผู้อื่น เป็นเพราะเรากลัวปฏิกิริยาของพวกเขา หรือเพราะเราประเมินพลังของพระวจนะของพระเจ้าต่ำเกินไป?  ใครจะรู้ว่าอะไรกระตุ้นให้โยสิยาห์สนใจพระวิหารเป็นอันดับแรก  ก้าวเล็กๆ นี้ที่มีต่อพระเจ้า (ข้อ 3–7) กลายเป็นโอกาสสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่จะทำงานอย่างมีพลัง ทำให้โยสิยาห์รู้ถึงความผิดและมีการเปลี่ยนแปลง (ข้อ 11–13)  การตอบสนองของเราต่อพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเปรียบเทียบกับโยสิยาห์ (ข้อ 19) เป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงจัดการกับผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนกลับใจใหม่ด้วยความเมตตา (ข้อ 20)  โยสิยาห์รอดพ้นการตัดสินความผิดจากพระเจ้า (ข้อ 20) - เช่นเดียวกับเราเมื่อเราหันกลับไปหาพระคริสต์ (ดูกิจการ 3: 19,20)

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานเพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นที่ได้ยินในประเทศของคุณ เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เห็นความผิดขอบชั่วดี และเพื่อผู้คนจะตอบสนองด้วยความถ่อมใจสำนึกผิดและกลับใจใหม่

 
พลังประจำวันฉบับที่183-พฤษภาคม

พลังประจำวัน-31 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-30 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-29 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-28 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-27 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-26 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-25 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-24 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-23 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-22 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-21 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-20 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-19 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-18 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-17 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-16 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-15 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-14 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-13 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-12 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-11 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-10 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-9 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-8 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-7 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-6 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-5 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-3 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-2 พฤษภาคม
พลังประจำวัน-1พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.