ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-30 เมษายน

 

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2020

 

พระเจ้าของบรรดาประชาชาติ

 

เตรียมจิตใจ

โลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาห์เวห์ ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น

(สดุดี 24:1) อ่านข้อนี้ซ้ำๆ ด้วยใจอธิษฐาน จนกระทั่งความจริงนี้ได้เริ่มฝังรากในจิตใจและปรับความความคิดของคุณ

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 19:20-37

 

“‘แต่เราได้รู้จักการที่เจ้านั่งลง การที่เจ้าออกไปและการที่เจ้าเข้ามา และการเกรี้ยวกราดของเจ้าต่อเรา” 2 พงศ์กษัตริย์ 19:27

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ถ้าเราเคยสงสัยเกี่ยวกับความห่วงใยของพระเจ้าและการมีส่วนเกี่ยวข้องในโลก เราควรใคร่ครวญพระธรรม 2 พงษ์กษัตริย์ บทที่ 19  พระเจ้าไม่เพียงได้ยินคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์ (ข้อ 20) แต่ยังได้ยินคำหมิ่นประมาท โอ้อวดและเยาะเย้ยของผู้ที่ท้าทายพระองค์ (ข้อ 6,22,23)

 

เซนนาเคอริบคิดว่าเขาได้ครอบครองสูงสุดแล้ว กองทัพของเขาอาจทำให้เขามีอาณาจักรที่กว้างใหญ่และมีอิทธิพลมหาศาล (ข้อ 11,23)  เซนนาเคอริบอาจเลือก "ฉันทำตามวิธีของฉัน" ในคืนคาราโอเกะ!  แต่พระเจ้าพูดเป็นอย่างอื่น (ข้อ 25)

 

อำนาจและอิทธิพลที่แต่ละบุคคลหรือแต่ละชาติมีนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ (ดูยอห์น 19:10,11) และพวกเขาจะถูกพิพากษาตามสิ่งที่ได้กระทำในการใช้อำนาจนั้น (ข้อ 27) การพิพากษาตัดสินของพระเจ้าต่ออัสซีเรียก็จะตามสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติต่อคนอื่นๆ (ข้อ 28)

 

สิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ (ข้อ 7,32–37) พระองค์จะดำเนินการ (ข้อ 36,37)  พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดรูปร่างของประวัติศาสตร์  สิ่งนี้จะให้ความมั่นใจและความหวังแก่คุณอย่างไรเมื่อคุณได้ยินหรืออ่านข่าวต่างๆ?  ความจริงนี้จะปรับรูปแบบคำอธิษฐานของคุณเผื่อผู้นำโลกอย่างไร?

 

ตอบสนอง

ฟังการออกอากาศข่าวหรืออ่านข่าวล่าสุดโดยมีข้อ 27 อยู่ในใจ  อธิษฐานเผื่อผู้นำโลกที่จะใช้พลังอำนาจที่พระเจ้าประทานให้พวกเขาอย่างฉลาดและด้วยความถ่อมใจ

 
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.