ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-29 เมษายน

 

พลังประจำวันวันพุธที่ 29 เมษายน 2020

 

การตอบสนองที่โต้กลับ

 

เตรียมจิตใจ:

การอธิษฐานสามารถยกอารมณ์คุณขึ้นในด้านใด? ปีติยินดี? ตื่นเต้น? จมลง เพราะรู้สึกว่าการอธิษฐานเป็นภาระ?  ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คุณมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและฝึกฝนการอธิษฐาน

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 19:1-19

 

ฉะนั้นบัดนี้ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่า พระองค์คือพระยาห์เวห์ ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียว”” 2 พงศ์กษัตริย์ 19:19

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

การมีผู้รุกรานชาวอัสซีเรียมาอยู่ที่ประตูเมืองของคุณไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อย! อัสซีเรียมีชื่อเสียงในทางลบ เพราะความโหดร้ายในสงคราม (ข้อ 17) เราอาจคาดหวังให้ผู้นำของประเทศที่ถูกคุกคามตอบโต้ด้วยการจัดการประชุมฉุกเฉินกลุ่มที่ปรึกษาสำคัญ เพื่อวางแผนและรวบรวมกองทหาร แต่นั่นไม่ใช่ เฮเซคียาห์! พระองค์ตอบสนองโดยปรึกษาพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน (ข้อ 1,14,15) การอธิษฐานไม่ใช่การไม่ลงมือทำอะไีร เฮเซคียาห์รู้ดีถึงขนาดและภัยคุกคามของปัญหานี้ แต่พระองค์รู้ว่า พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าและมีอำนาจมากกว่าปัญหาปัจจุบันของพระองค์ (ข้อ 15-19)  การอธิษฐานเป็นการตอบสนองโต้ตอบกลับของเรายามเมื่อมีปัญหาหรือไม่? เราเชื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วยกู้เราจากความทุกข์ยากต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะปรากฏชัดเจนแค่ไหน?

 

เป็นเรื่องน่าทึ่งที่เฮเซคียาห์ไม่ได้ซักซ้อมคำสบประมาทและการคุกคามกับผู้คนรอบตัวเขา แต่นำประเด็นนี้ไปสู่พระเจ้าโดยตรงและกับคนที่เขาวางใจได้เพื่อการอธิษฐาน (ข้อ 2-4)

 

ขอให้สังเกตด้วยว่าเฮเซคียาห์ไม่ได้อธิษฐานขอให้ทำลายศัตรู แต่สิ่งที่เขากังวลเป็นอันดับแรกก็คือเพื่อเกียรติยศและชื่อเสียงของพระเจ้า (ข้อ 4,16,19) และการปลดปล่อยประชาชนยูดาห์ (ข้อ 4,19) 

 

ตอบสนอง:

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆ ที่คุณและผู้ใกล้ชิดกำลังเผชิญอยู่ ให้ทำตามแบบอย่างของเฮเซคียาห์ คือนำปัญหาเหล่านั้นไปยังพระเจ้าโดยตรง
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.