ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-27 เมษายน

 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2020

 

คำจารึกบนหลุมฝังศพ

 

เตรียมจิตใจ

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และโปรดช่วยข้าฯ ให้ใช้เวลาทั้งชั่วโมง วัน และปี ที่พระองค์ประทานให้ในการถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ อาเมน

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 18:1-16

เพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระยาห์เวห์อย่างมั่นคง พระองค์ไม่ทรงหันจากการติดตามพระเจ้าเลย แต่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระยาห์เวห์ทรงบัญชาโมเสส” 2 พงศ์กษัตริย์ 18:6  

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

กษัตริย์เฮซาคียาห์ไม่เหมือนกษัตริย์แห่งอิสราเอลและกษัตริย์แห่งยูดาห์ที่อยู่มาก่อนมากมายหลายพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ชอบธรรมในทางของพระเจ้า พระองค์รู้จักพระเจ้าและติดตามพระองค์ (ข้อ 3) และทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้นสำหรับประชาชนที่จะติดตามพระเจ้าด้วยใจที่ไม่แบ่งแยก (ข้อ 4)

 

พระองค์ทรงได้รับเกียรติมากที่สุดในหนังสือพงศ์กษัตริย์ (ข้อ 5,6) และเป็นที่ระลึกถึงว่า ทรงยึดพระเจ้าอย่างมั่นคง ไม่หันไปจากการติดตามพระเจ้าเลย และได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาโมเสส หยุดคิดดูว่า คำกล่าวนั้น (ข้อ 6) กล่าวถึงคุณด้วยหรือไม่?

ผู้นำคนอื่นๆ ทั้งในอิสราเอลและยูดาห์ ล้มลงเพราะพวกเขาไม่ยึดมั่นในพระเจ้า การถูกเนรเทศออกจากประเทศของอิสราเอลก็เป็นผลจากการไม่ฟังและไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า (ข้อ 12) ในขณะที่เฮเซคียาห์รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า (ข้อ 6)

 

เฮเซคียาห์เป็นเหมือนเถาองุ่นที่พระเยซูบรรยายไว้ในยอห์น 15:1–6 เฮเซคียาห์ติดสนิท อยู่ในพระเจ้า ชีวิตของพระองค์จึงประสบความสำเร็จและเกิดผล (ข้อ 7,8)  โฮเชยากษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ได้อยู่ในพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ก็เหมือนกิ่งไม้ที่ถูกตัดทิ้งไป

 

พระเยซูทรงเรียกให้เราติดสนิทในพระองค์ เพราะเมื่อเราคงอยู่ในพระองค์ ชีวิตของเราก็จะเกิดผล (ยอห์น 15:4)

 

ตอบสนอง

พระเยซูเจ้า โปรดช่วยให้ข้าฯ ติดสนิทกับพระองค์ในวันนี้ ให้ข้าฯ มีความกล้าหาญที่จะติดตามพระองค์ รักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ อาเมน
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.