ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-26 เมษายน

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

 

พระเจ้าให้ความช่วยเหลือคนยากจน

 

เตรียมจิตใจ

อธิษฐานตอนนี้เผื่อใครบางคนที่อ่อนแอที่ขาดพ่อแม่คนที่ขัดสนและคนที่ถูกกดขี่

 

อ่าน สดุดี 82

 จงช่วยคนอ่อนแอและคนขัดสนให้พ้นภัยจงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากมือของคนอธรรม”” สดุดี 82:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เป็นเวลาพันปีก่อนที่เปโตรเขียนจดหมายของเขา พระเจ้าองค์เดียวกันก็กำลังทำงาน ควบคุมดูแลด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ในที่สูงและในขณะเดียวกันก็เทใจของพระองค์มาสู่คนจนใครคือ 'พระทั้งหลาย' ในข้อ 1 และ 6?เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ้า? หรือผู้แต่งบทเพลงสดุดีพาดพิงถึงอัตตาที่มีขนาดใหญ่เหนือธรรมชาติของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่หรือไม่? ไม่ว่าจะคิดอย่างไรความคิดสองประการจากบทเพลงนี้มีความชัดเจนประการแรกพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวปกครองอยู่เหนือทุกสิ่ง พระองค์ทรงเป็นเป็นผู้พิพากษาสุดท้าย ประการที่สองพระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงครอบครองในที่สูงแต่มีใจพิเศษสำหรับคนจนแห่งแผ่นดินโลกพระธรรมตอนนี้เรียกร้องให้มีความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ที่อื่นๆอีกกว่าสองพันข้อฉันเกรงว่าหลายคนอาจมองข้ามไปในขณะที่บางครั้งก็ค้นหาเฉพาะข้อที่จะสนับสนุนเรื่องที่เรากำลังสนใจทำอยู่

บทเพลงสดุดีนี้แสดงให้เห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรวยและคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงจะต้องรับผิดชอบต่อการส่งความยุติธรรมในนามของพระเจ้า ผู้อ่านและนักเขียนพลังประจำวันก็นับรวมอยู่ในกลุ่มนี้และไม่สามารถหลุดออกจากเบ็ดได้อย่างง่ายดายในเรื่องนี้ แน่นอนที่สถานการณ์แตกต่างกันไปแต่ฉันก็อายเมื่อคิดถึงสิ่งที่อาสาฟผู้ประพันธ์สดุดีกล่าวถึงกับความมั่งคั่งของประเทศทางตะวันตกของฉัน

 

ตอบสนอง

พระคัมภีร์ชี้นำให้เราแต่ละคนเอาใจใส่คนยากจนให้เราแสวงหาการทรงนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถทำได้มากกว่านี้เพื่อแบ่งปันจิตใจของพระเจ้าในเรื่องนี้ - และอาจเป็นได้ที่เราจะท้าทายความอยุติธรรมในประเทศของเราเอง

 พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.