ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-25 เมษายน

  

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020

รวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว

 

เตรียมจิตใจ

อธิษฐานด้วยสดุดี 86:11 ‘ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์ ขอทรงรวมใจของข้าพระองค์เป็นใจเดียว ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์ อาเมน’ และเตรียมรับฟังพระเจ้า

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 17:24-41

ดังนั้นประชาชาติเหล่านี้จึงยำเกรงพระยาห์เวห์ และปรนนิบัติรูปเคารพสลักของพวกเขาด้วย ลูกของพวกเขาก็เช่นเดียวกัน หลานของพวกเขาก็เช่นเดียวกัน บรรพบุรุษของพวกเขาทำอย่างไร พวกเขาก็ทำอย่างนั้นจนทุกวันนี้” 2 พงศ์กษัตริย์ 17:41

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

จักรวรรดิอัสซีเรีย ได้ดำเนินนโยบายแบ่งแยกและปกครองอย่างโหดเหี้ยมเพื่อป้องกันการก่อจลาจล:ใครก็ตามที่เหลืออยู่ถูกเนรเทศออกจากดินแดนของตนเอง แยกออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และไปตั้งรกรากที่อื่น  เมื่อชาวอิสราเอลที่พ่ายแพ้เดินทัพไปถึงที่ไกลสุดของจักรวรรดิอัสซีเรีย (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 28:36) ชนเผ่าที่พ่ายแพ้คนอื่น  ก็ถูกพาเข้ามาในอิสราเอล (ข้อ 24; ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 28:33)

 

ในการคลุกเคล้าที่ไม่ได้คาดหวังบนความเชื่อพระต่างๆ ในดินแดน คนหนึ่งในพวกปุโรหิตถูกส่งไปสอนทางของพระเจ้าแก่ชนเผ่าต่างชาติ (ข้อ 28)  แต่แทนที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติข้อแรกของพระเจ้า (ดูอพยพ 20: 1-6) ชนเผ่าต่างชาติได้เพิ่มพระเจ้าเข้าไปในนิเวศปูชนียสถานสูงของพวกเขา (เทียบกับ 32,33)  พวกเขาไม่ต่างจากชาวยิว - พวกเขานมัสการพระเจ้าด้วยวิธีที่เหมาะสมกับพวกเขา  ขออย่าให้พระเจ้าเป็น "ส่วนเสริมในชีวิตของเรา!  พระองค์ทรงเป็นทั้งหมดของเราหรือไม่เป็นอะไรเลย

 

ผู้เขียน 2 พงศ์กษัตริย์เข้าใจว่าทุกคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนของพระเจ้าควรนมัสการพระองค์เท่านั้น (ข้อ 34)  สดุดี 24:1 ขยายเครือข่ายที่กว้างมากกว่านั้น  เนื่องจาก โลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระเจ้า ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น ควรนมัสการพระเจ้าเท่านั้น

 

ตอบสนอง

 

ให้เราพิจารณาดูด้วยใจอธิษฐานว่า เราได้มีรูปเคารพเพิ่มเข้ามาที่เบี่ยงเบนเราจากพระบิดาในสวรรค์หรือไม่เราจะปรับโฟกัสของเราให้เพ่งมองที่พระเจ้าเท่านั้นอย่างไร?
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.