ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-23 เมษายน

  

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020

 

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

 

เตรียมจิตใจ

อธิษฐานเผื่องานต่างๆ ที่อยู่ข้างหน้าคุณไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงานที่คุณต้องทำ  ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการจัดลำดับความสำคัญ

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 12:1-21

และพวกเขาไม่ได้ขอบัญชีจากคนที่พวกเขาใส่เงินไว้ในมือให้เอาไปจ่ายคนงาน เพราะเขาทั้งหลายปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์” 2 พงศ์กษัตริย์ 12:15

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ต้องขอบคุณป้าของพระองค์ที่คิดเร็วและชาญฉลาด (2 พงศ์กษัตริย์ 11:1-3) เมื่อโยอาชได้เป็นกษัตริย์ของยูดาห์ต่อมา การศึกษาในวัยเด็กและที่ปรึกษาที่อยู่ในทางของพระเจ้า ได้เตรียมพระองค์ให้ปกครองตามลำดับความสำคัญของพระเจ้า (ข้อ 2,4)

 

แม้ว่าโยอาชได้กำหนดทิศทางที่ชัดเจน งานก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (ข้อ 4-6) ความเฉื่อยชาของบรรดาปุโรหิตก็ทำให้ประหลาดใจ บางทีพวกเขาอาจขาดทักษะในการบริหารจัดการและการก่อสร้าง หรือพวกเขาอาจลังเลที่จะใช้เงินสำรอง หรือพวกเขาเพียงต้องการการจัดการที่ชัดเจน (ข้อ 9–11)

 

โยอาชแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ชาญฉลาด เมื่อพระองค์พิเคราะห์ถึงปัญหา (ข้อ 8) การจัดระบบที่มีเหตุผล แต่งตั้งคนที่มีทักษะมาจัดการเรื่องเงินและงาน (ข้อ 11,13) และทำให้แน่ใจในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์ตั้งแต่ต้นจนจบ (ข้อ 15)

 

โครงการประสบความสำเร็จเพราะทุกคนตั้งแต่กษัตริย์ไปจนถึงผู้ดูแลระบบถึงช่างก่อสร้าง ต่างปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ (ข้อ14,15)

 

ไม่ว่าเราจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง รับจ้างตนเอง เป็นอาสาสมัคร หรือทำงานบ้าน  เป้าหมายของเราควรเป็นการทำงานที่ได้มาตรฐานสูงสุดด้วยความซื่อสัตย์เพราะเราทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า (ดูเอเฟซัส 6: 5–9)

 

ตอบสนอง    

อธิษฐานเผื่อปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่คุณรับใช้ (ที่ทำงาน บ้าน โบสถ์ ฯลฯ )  อธิษฐานเพื่อว่าคุณภาพงานของคุณและวิธีการที่คุณทำ จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.