ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-24 เมษายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2020

 

จิตวิญญาณลื่นไถลไป

 

เตรียมจิตใจ  

พระเจ้าพระบิดา โปรดช่วยให้ข้าฯ ทิ้งทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคและความบาปซึ่งเข้ามาพัวพันได้อย่างง่ายดาย  โปรดช่วยให้ข้าฯ เพ่งมองที่พระเยซู ผู้บุกเบิกและทำให้ความเชื่อสมบูรณ์ อาเมน

 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 17:1-23

 

คนอิสราเอลได้ดำเนินในบาปทั้งสิ้น ซึ่งเยโรโบอัมได้ทรงกระทำ เขาทั้งหลายไม่ได้หันจากบาปเหล่านั้นเลย จนพระยาห์เวห์ทรงให้อิสราเอลออกไปพ้นพระพักตร์ของพระองค์ ตามที่ตรัสทางบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์” 2 พงศ์กษัตริย์ 17:22

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

ผู้เขียน 2 พงศ์กษัตริย์เป็นนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ติดตามสุขภาพทางจิตวิญญาณและความเสื่อมโทรมของอิสราเอลและยูดาห์ และเชื่อมโยงความไม่ศรัทธาทางจิตวิญญาณของพวกเขากับเหตุการณ์ทางการเมืองที่ได้นำไปสู่การถูกเนรเทศ (ข้อ 7,18–20,22–23)

 

นักประวัติศาสตร์คนนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า มันคือผู้คน ไม่ใช่พระเจ้า ที่ทำลายพันธสัญญา  จิตวิญญาณของพวกเขาเริ่มลื่นไถลไปอย่างลับๆ (ข้อ 9)  นมัสการพระเจ้าในแบบที่พวกเขาเห็นสมควรและไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าบัญชา เพิกเฉยต่อคำสั่งของพระเจ้า (ข้อ 15) และคัดลอกวัฒนธรรมรอบข้าง เป็นทางลาดลื่นที่นำไปสู่การบูชารูปเคารพ (ข้อ 10,12,16) และความชั่วร้าย (ข้อ17)  แล้วพวกเราล่ะ?  เรากำลังลื่นไถลออกจากคำสั่งของพระเจ้าหรือไม่?  คริสตจักรได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมทางโลกหรือไม่ หรือเรายืนเด่นออกมา?  การเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเราโดยไม่รับเอาปรัชญาและการปฏิบัติที่ปราศจากพระเจ้าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและยุ่งยาก

 

พันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าทรงทำกับเราโดยพระเยซูคริสต์ ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าและมีค่ามากกว่าพันธสัญญาเดิม  ฮีบรู 2:1-3 กระตุ้นเราให้ เอาใจใส่ในสิ่งต่างๆ ที่เราได้ยินให้มากขึ้นอีก เพื่อเราจะไม่ห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้น” 

 

ตอบสนอง

ทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยกับคุณว่า มีที่ไหนที่คุณลื่นไถลออกไป เพื่อที่คุณจะได้หันกลับไปหาพระเจ้าด้วยสุดใจของคุณ
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-18 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.